ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คน สวมชุดขาว-ดำ รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าตึก 9 ชั้น อาคารสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมนำป้ายไวนิลยาว 17.30 เมตร กว้าง 4 เมตร เขียนข้อความต่อต้านคอร์รัปชั่น หยุดยั้งความรุนแรงทุกรูปแบบ และสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลฯ กล่าวว่า สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ได้พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของรัฐบาล และแสดงสัญลักษณ์คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนกระทำก็ตาม ที่ผ่านมาความรุนแรงทางการเมืองทำให้มีเด็กเสียชีวิตในเหตุการณ์หลายราย ซึ่งยังไม่ทราบว่าฝ่ายไหนเป็นผู้กระทำ และการแสดงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคนไข้ที่มารักษาแต่อย่างใด เนื่องจากใช้เวลาไม่นานนัก

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 1 มีนาคม 2557