ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสด -รมว.สาธารณสุขตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 'นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์' ปลัดสธ. ชี้พฤติกรรมอ้างภารกิจหลวง-ใช้งบประมาณและทรัพย์สินราชการไปดำเนินกิจกรรมการเมือง ปลุกระดมบุคลากรการแพทย์ออกมาชุมนุมกับ 'กปปส.' เพื่อล้มรัฐบาล         

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ใน วันนี้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 573/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้อกล่าวหามีมูลว่ากระทำความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง ในเรื่องเรียกประชุมข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอ้างภารกิจของกระทรวงและใช้งบหรือทรัพย์สินทางราชการ แต่กลับเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และยังมีพฤติกรรมเข้าร่วมกับคณะบุคคลที่ใช้ชื่อว่า "ประชาคมสาธารณสุข" ในสถานที่ราชการและเป็นประธานการประชุม สั่งการหรือสนับสนุนให้ออกแถลงการณ์ในลักษณะให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาล และเสนอให้รัฐบาลลาออกทันทีเพื่อให้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แสดงออกทุกวิถีทางที่จะไม่รับฟัง คำสั่งรัฐบาลและไม่ร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง ยุบสภา

พฤติกรรมสนับสนุนกปปส.

นอกจากนั้น นพ.ณรงค์ ยังสนับสนุนให้โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดขึ้นป้ายสนับสนุนกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และขึ้นป้ายต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งให้บุคลากรออกมาร่วมชุมนุมกับ กปปส. ขณะเดียวกันนพ.ณรงค์ยังใช้เวลาทั้งในและนอกราชการ สถานที่และทรัพย์สินของราชการสนับสนุน ข้อเสนอกปปส. ออกมารับนกหวีดทองคำจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. รวมทั้งยังมีพฤติกรรมทำให้ข้าราชการในสังกัดเข้าใจผิดและเกิดความเกลียดชังนายชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง ว่ารับใช้ฝ่ายการเมือง กระทำการข้ามหน้าข้ามตาปลัดกระทรวง

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 93 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบข้อ 15 ของกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนพ.ณรงค์ โดยมีนายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน มีพ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นกรรมการ และให้รายงานผลการสอบสวนโดยเร็ว

ทั้งนี้ในหนังสือคำสั่งดังกล่าวได้ระบุถึงกรณีที่ควรกล่าวหาว่ามีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. นายณรงค์ มีพฤติกรรม สั่งการหรือให้มีการเรียกหรือประชุมข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มาประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างภารกิจในราชการของกระทรวง และใช้งบประมาณราชการ แต่เมื่อประชุมจริงกลับเป็นกิจการทางการเมือง
       
2. มีพฤติกรรมเข้าร่วมประชุมกับคณะบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “ประชาคมสาธารณสุข” ในสถานที่ราชการและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือสั่งการหรือสนับสนุนให้ออกแถลงการณ์ในนามประชาคมสาธารณสุข วิพากษ์ วิจารณ์ การกระทำของรัฐบาล

3. สนับสนุนให้ข้าราชการสังกัด สธ. มาให้กำลังใจตนเองที่กระทรวง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 โดยมีการใช้งบประมาณทางราชการ

4. สั่งการให้มีการรายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง ทั้งที่ไม่เป็นจริง โดยนายณรงค์ ได้ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการ สธ. ไปราชการ จ.ระยอง วันที่ 10 มกราคม และแต่งตั้งนายชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. รักษาราชการแทน ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ สธ.

และ 5. พฤติกรรมเกี่ยวกับมอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการกรณีรักษาราชการแทนนั้น จริงๆ นายณรงค์ ไม่มีอำนาจสั่งการหรือมอบอำนาจเลย 

ที่มา :  นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย) เรียบเรียงจากข่าว “ฟันข้อหาหนุนม็อบปลัดสธ.สอบวินัยร้ายแรงเทือกนัด-9 พค. ฟุ้งวันเผด็จศึก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลัดสธ.โต้หนังสือสอบวินัยร้ายแรงไม่ถูกต้อง เชื่อหมอประดิษฐมืออาชีพ ไม่ทำเรื่องแบบนี้

เปิดคำสั่งสอบ “นพ.ณรงค์” คำต่อคำ หนุนม็อบ-บิดเบือนเอกสาร-ใช้งบราชการล้มรบ.

ประชาคมสธ.แถลงจวกหมอประดิษฐใช้อำนาจกลั่นแกล้งขรก.