ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ.ยัน ข้าราชการประจำ ไม่เกี่ยวเหตุบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขล่าช้า เผยที่ผ่านมาเร่งจัดทำกรอบอัตรากำลังเต็มที่ ชี้ส่งแผนให้กพ.ตั้งแต่เดือนเม.ย.แล้ว แต่ติดรัฐบาลรักษาการจึงยังเสนอครม.ไม่ได้ เผยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการหารือกับกพ.ในเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียว ด้านประธานเครือพยาบาลข่ายลูกจ้างชั่วคราว เข้าใจรอรัฐบาลใหม่ แต่ควรเคลียร์เรื่องให้จบ มีรัฐบาลเมื่อไหร่ยื่นได้ทันที

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Health focus ถึงกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการได้ เพราะติดปัญหาที่ผู้บริการฝ่ายข้าราชการประจำของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้จัดทำแผนกรอบอัตรากำลังเข้าไปเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน( ก.พ.) นั้น 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมาข้าราชการประจำที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลังคนไปเสนอ ก.พ.เพื่อขออัตราการบรรจุข้าราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557-2558 นั้นได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยในครั้งแรกที่วิเคราะห์บนพื้นฐานประชากรซึ่งแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 56 จากนั้นจึงได้เชิญ ก.พ.และ กพร.มาหารือ แต่กรอบอัตรากำลังที่จัดทำไปนั้นไม่ผ่าน เพราะทางก.พ.ไม่ยอมรับกรอบอัตรากำลังที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือนี้ จึงได้นำกลับมาทำใหม่อีกครั้ง โดยใช้เครื่องมือที่ยากกว่าเดิมคือการวิเคราะห์อัตรากำลังบนพื้นฐานภาระงาน โดยเฉพาะงานบริการ (FTE Version 1) ซึ่งคณะทำงานได้เร่งดำเนินการจนแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. และได้เชิญ กพ.มาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ หากเห็นด้วยก็จะทำการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังทั่วประเทศต่อไป และมาแล้วเสร็จเอาในเดือนม.ค. 2557 ซึ่งไม่ทันวันที่ 9 ธ.ค. และได้ส่งเรื่องแผนการบรรจุให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐ (คปร.)เพื่อพิจารณา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ คือการเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.ชุดใหม่ หลังจากผ่านครม.แล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการบรรจุตามแผน แต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้

“ปัญหาไม่ใช่ว่าฝ่ายประจำไม่ทำอะไร แต่ทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่ใช่ว่า ก.พ.หรือ กพร.จะรับอะไรง่ายๆ ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ ว่าก.พ.จะเสนอกพร.ที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนาเป็นประธาน เมื่อไหร่ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เลย” นพ.วชิระ กล่าว และว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลผูกพันกับงบประมาณในระยะยาว ดังนั้นต้องรอให้มีรัฐบาลใหม่เสียก่อน ส่วนตัวเห็นว่าน้องๆ ลูกจ้างชั่วคราวทราบเรื่องนี้ดีว่าการอนุมัติตรงนี้เป็นอำนาจของรัฐ ไม่ใช่เป็นของข้าราชการ

 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังในเวอร์ชั่น 2 โดยจะนำเอา 2 ภาระงานมาจับ คือ ภาระงานในปีปัจจุบัน บวกกับภาระงานที่วางวางแผนในอนาคตผ่านระบบเขตบริการสุขภาพ โดยดูว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า 5 ปีข้างหน้าบริการนี้จะเพิ่ม จะลดลงอย่างไร เพื่อเกิดการใช้งานกำลังคนอย่างคุ้มค่าและพัฒนางานไปในทิศทางที่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่กระจายความการดูแลไปยังโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนแทน ซึ่งแผนกรอบอัตรากำลังดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.นี้ และจะถูกนำมาใช้ในการจัดสรรกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขปี 2558, 2559 และ 2560

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเสนอกรอบอัตรากำลังไปยังก.พ.นั้นใครเป็นผู้ดำเนินการระหว่างข้าราชการประจำ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีขั้นตอนอย่างไร นพ.วชิระ กล่าวว่า ข้าราชการประจำเป็นผู้เสนอโดยไม่ได้ผ่านรัฐมนตรี แต่รัฐมนตรีได้เห็นชอบในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงสาธารณสุข (กพร.สธ.) และประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.สธ.)  ซึ่งมีการพิจารณามาก่อนหน้านั้นแล้ว

ด้าน นางสาวศิริรัตน์ วงษ์บุดดา ประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลที่ผ่านมาตนเห็นว่าทางกระทรวงสาธารสุขได้ดำเนินการส่งเรื่องกรอบอัตรากำลังไปยังก.พ.แล้ว และถูกตีกลับมาให้แก้ไขรอบหนึ่ง และได้แก้ไขส่งไปอีกรอบแล้วเช่นกัน แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าต้องรอรัฐบาลใหม่ จึงยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร เพราะถึงเคลื่อนไหวไปก็ไม่มีคนเซ็นอนุมัติ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไม่กระทรวงสาธารณสุข กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่ดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจน เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วจะได้ดำเนินการเสนอได้ทันที เรื่องนี้ทางแกนนำเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการหารือแนวทางขับเคลื่อนตลอด โดยในเดือนมิ.ย.นี้จะมีการหารือร่วมกันที่กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลัดณรงค์’ โยนบึ้ม ‘ลูกจ้างชั่วคราว’ ปากคำรัฐมนตรี ‘มันจบแล้ว’

หมอประดิษฐแจงเหตุบรรจุขรก.ล่าช้า เพราะสธ.ยังทำแผนเสนอคพร.ไม่เสร็จ ค้างตั้งแต่ ก.ย.56

‘ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ’ เหตุลูกจ้างฝันค้างบรรจุขรก.สธ.