ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานสัมภาษณ์) จำนวน 3 อัตรา
โครงการวิจัย "การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต"
ลักษณะงาน

·        การสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์

·        บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย

·        ประสานงานกับแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และติดต่อประสานกับผู้ป่วยเพื่อนัดหมาย

·        บริหารจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย

·        บันทึกข้อมูลโดย MS excel และ/หรือ SPSS และ/หรือEpiData (มีการจัดอบรมให้)

·        จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยให้แก่นักวิจัย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 มี.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·        จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·        อายุไม่เกิน 30 ปี

·        มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้

·        มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

·        มีทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS และ/หรือ MS Office โดยเฉพาะ MS Excel ได้

·        สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายได้

หมายเหตุ : หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากท่านสมัครเป็นพนักงานประจำของ HITAP ในตำแหน่งที่มีความต้องการในอนาคต

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : พิจารณาประวัติการทำงาน และการสัมภาษณ์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 15 มิถุนายน 2014

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่ นางสาวศิราณี เกษมรัติ อีเมล์ siranee.k@hitap.net

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.  02-5904549 02-5904374 02-5918161

ทั้งนี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่แสวงหา กำไร  สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งส่วนบุคคลและ สังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอย่างสมเหตุสมผล