สธ.ยันบรรจุข้าราชการใหม่ 7,547 อัตรา ยึดหลักเกณฑ์ร่วมจากทุกวิชาชีพ

Thu, 2014-07-24 19:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผยการบรรจุข้าราชการใหม่ 7,547 อัตราในปี 2557 ยึด 4 หลักเกณฑ์ ขาดแคลน อัตรากำลังตามภาระงาน การจัดบริการ และจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ ส่งผลให้รพ.สต.ได้รับโควตาเพิ่มขึ้นจากปี 2556  ร้อยละ 14 และจะดำเนินการบรรจุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

24 ก.ค. 57 จากกรณีที่ประธานชมรมสหวิชาชีพได้แสดงความคิดเห็น เรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข รวม 7,547 อัตราในปี 2557 ว่าไม่เป็นธรรม โดยจัดสรรไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) น้อย นั้น

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขลงตำแหน่งข้าราชการใหม่ที่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 2 จำนวน 7,547 อัตรานี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ร่วมกับทุกวิชาชีพอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามแผนการจัดระบบบริการประชาชน ประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.ความขาดแคลน 2.อัตรากำลังที่ควรจะเป็นตามภาระงาน 3.แผนการจัดบริการ และ 4.การบริการปฐมภูมิตามจำนวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้พยายามกระจายสัดส่วนการบรรจุในแต่ละวิชาชีพเป็นข้าราชการในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

นพ.วชิระกล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบรรจุในปี 2557 จะมีความละเอียดกว่าปี 2556 โดยพิจารณาที่ความขาดแคลนเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นความจำเป็นในการดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพตามแผนการจัดบริการประชาชนในแต่ละสาขา จึงต้องมีการกระจายให้เหมาะสมทั้งพื้นที่และวิชาชีพ ในโรงพยาบาลแต่ละระดับเป็นไปตามภาระงานที่แท้จริง ดังนี้ รพ.สต.ได้รับการจัดสรร 2,036 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ได้รับ 1,741 อัตรา โดยการพิจารณาจะเน้นเรื่องจำนวนประชากรที่ต้องดูแลตามขนาดของรพ.สต. เช่น พยาบาลวิชาชีพจะมีอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง และเพิ่มอีก 1 ตำแหน่งต่อประชากรทุก 2,500 คน

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนได้รับ 3,126 อัตราลดลงจากในปี 2556 ที่ได้รับ 3,954 อัตรา โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปได้รับ 2,289 อัตราเพิ่มจากปี 2556 ที่ได้รับ 1,752 อัตรา เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเล็กกว่า และการจัดบริการตามแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ส่วนหน่วยงานอื่นในสังกัด ได้รับจัดสรร 87 อัตรา ปี 2556 ได้รับ 100 อัตรา

ทั้งนี้ ในวันนี้ (24 ก.ค.) กลุ่มบริหารบุคคลจะนำบัญชีเลขที่ตำแหน่งขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกจังหวัดดาวน์โหลดข้อมูล ไปประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกบรรจุข้าราชการใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ.กำหนด ให้เสร็จสิ้นภายใน 29 สิงหาคม 2557 และจะทบทวนภารกิจตามแผนปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงและเขตบริการสุขภาพ เพื่อเสนอขออัตรากำลังที่เหลืออีก 7,547 อัตราสำหรับบรรจุในปีงบประมาณ 2558 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อบรรจุให้เร็วที่สุด เติมเต็มความขาดแคลนจากการบรรจุในปี 2556 และ 2557 โดยจะพิจารณาจัดสรรโดยใช้ข้อมูลร่วมกันทั้ง 3 ปี คือ 2556, 2557 และ 2558 นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุข ยังจะพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ 1,000 กว่าอัตราเพื่อมาพิจารณาจัดสรรบรรจุเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่รอการบรรจุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มติคสช.บรรจุลูกจ้างและนักเรียนทุนสธ.เป็นข้าราชการปี 57 รวม 9,074 ตำแหน่ง

สหวิชาชีพชี้เกณฑ์สธ.บรรจุขรก.ปี 57 ไม่เป็นธรรม ขู่ฟ้องศาลปกครอง

พยาบาลร้องปลัดสธ.นัดหารือบรรจุขรก.ล็อตใหม่ เฉลี่ยไม่เป็นธรรม