ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จี้ผู้ประกอบการ "บุหรี่-ยาเส้น" ปฏิบัติตามกฎหมาย ติดสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองสินค้า เผยภาพคำเตือนภาพสีและมีขนาดใหญ่ส่งผลดี ช่วยควบคุมการบริโภคยาสูบยิ่งขึ้น กำชับพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% เริ่ม 23 ก.ย.นี้

22 ก.ย. 57 ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี 2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับ ศจย. พบว่า มียาเส้นทั้งหมด 25 ยี่ห้อ ที่จำหน่ายในประเทศไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่มีการแสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้นและมีเพียง 6 ยี่ห้อเท่านั้น ที่มีการเปลี่ยนภาพคำเตือนด้านสุขภาพบนซองยาเส้น จากขาวดำเปลี่ยนเป็นสีซึ่งผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายยาเส้น ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ระบุภาพคำเตือนสีและหมายเลขด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น จึงวิงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้าโครงการวิจัยติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย)ได้รายงานผลการสำรวจภาพคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่และยาเส้น ปี 2552 - 2554 พบว่า การใช้ภาพคำเตือนสีดีกว่าขาวดำ เนื่องจากสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบการรับรู้ภาพคำเตือนระหว่างผู้สูบบุหรี่ซองที่เป็น 4 สี และยาเส้นที่เป็นสีขาว-ดำ และการเปลี่ยนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จาก 50% เป็น 55% (ซึ่งบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 29 มี.ค.2553 – 22 ก.ย.2557)เป็นการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น ทำให้ผู้สูบบุหรี่มีความเชื่อถือในภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีการรับรู้เรื่องผลกระทบและคิดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

"เมื่อเปรียบเทียบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 55% ของไทย กับภาพคำเตือนของมาเลเซีย ที่มีพื้นที่บนซองบุหรี่เล็กกว่า ชี้ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการสื่อสารดีกว่า ซึ่งผลการสำรวจครั้งนั้น อยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่เพียง 5% เท่านั้น จึงขอสนับสนุนการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายให้เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นจาก 55% เป็น 85% (ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30%) น่าจะยิ่งทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป"รศ.ดร.บุปผากล่าว