ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบหนุนสภา กทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจ กทม.เก็บภาษีท้องถิ่นค้าปลีกยาสูบเหมือนท้องถิ่นอื่นได้ ทำให้สูญเสียรายได้ถึง 615 ล้านบาทต่อปี ระบุนอกจากจะทำให้ กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้นยังสามารถนำเงินมาช่วยป้องกันหรือช่วยคนสูบให้เลิกบุหรี่ได้ด้วย
  2017-10-08 20:45
 • งานวิจัย สวรส. ระบุ “บทเรียนกระจายอำนาจ 15 ปี ท้องถิ่นทำงานส่งเสริมป้องกันได้ดี ขณะที่ข้อจำกัดการรักษาพยาบาลและส่วนร่วมจากนโยบายยังมีอยู่ พร้อมชี้ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเหมาะกับท้องถิ่นมีโอกาสสำเร็จ ทั้งนี้ เสนอส่งมอบงานวิจัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุขฯ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
  2016-10-27 15:42
 • จี้ผู้ประกอบการ "บุหรี่-ยาเส้น" ปฏิบัติตามกฎหมาย ติดสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองสินค้า เผยภาพคำเตือนภาพสีและมีขนาดใหญ่ส่งผลดี ช่วยควบคุมการบริโภคยาสูบยิ่งขึ้น กำชับพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% เริ่ม 23 ก.ย.นี้
  2014-09-22 20:20
 • นักวิชาการเผยบุหรี่ซอง 5 ตรายังราคาถูก ชี้ไม่ช่วยลดคนสูบลง ระบุอัตราภาษีมวนละ 1 บาทต่ำเกินไป หนุนให้ขึ้นราคาอีก เพื่อชดเชยการสูญเสียค่ารักษาโรคที่มาจากการสูบบุหรี่
  2014-07-27 15:19
 • 'มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่' แถลงข่าว 'บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด' กระตุ้นรัฐขึ้นภาษี ลดผู้สูบรายใหม่-ตาย พบคนไทยตายจากสูบบุหรี่ปีละกว่า 50,000 คน ขณะเดียวกันยังพบปัญหา 'ควันบุหรี่มือ 2' กระทบคนรอบข้าง ด้านนักวิจัยชี้ หลังขึ้นราคามีคนสูบลดลงกว่าล้านคน
  2014-05-17 11:38
 • บ้านเมือง - น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ และภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระดับพื้นที่ สามารถลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่มวนเอง จาก 5.3 ล้านคน ในปี 2554 เหลือ ไม่ถึง 4 ล้านคนในปี 2556 นอกจากนี้ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนคนที่สูบบุหรี่ซองเพิ่มจาก 6.1 ล้านคน ในปี 2554 เพิ่มเป็น 6.5 ล้านคน ในปี 2556 มีผลให้อัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมในปี 2556 เท่ากับ 20% ลดลงเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในขณะที่ภาคใต้ยัง
  2014-02-24 17:25
 • ศจย.เผย ผู้สูบบุหรี่มวนเองลดลงกว่า 1 ล้านคน แต่เกือบครึ่งหันมาสูบบุหรี่ซองราคาถูก ภาคใต้ครองแชมป์อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด หนุนรัฐเก็บภาษีบุหรี่ 3 บาทต่อมวน สสส.ชวนภาคีเปิดรับนวัตกรรมลดสิงห์อมควัน
  2014-02-20 18:50
 • มติชน - เมื่อวันที่ 8 มกราคม น.ส.ศุภิสรา ฑิรากัณฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการประจำปี 2556 ของโรงเรียน จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป
  2014-01-09 08:50
 • แจกของรางวัลเลียนแบบซองบุหรี่ ชี้ทำให้เด็กคุ้นชินจนนำไปสู่การติดเป็นสิงห์อมควันในอนาคต วอนผู้บริหารโรงเรียนกวดขัน
  2014-01-08 20:13
 • ไทยศูนย์เสียจากโรคที่เกิดเพราะสูบบุหรี่ถึง 5.2 หมื่นล้านบาท พบเยาวชนสูบแบบมวนเองเพิ่มขึ้น ศจย.ชงรัฐ ออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.ยาสูบพันธุ์พื้นเมืองเข้าระบบภาษีอย่างเร่งด่วน กำหนดผู้ประกอบการยาเส้นภาษีไม่ให้เป็นภาระเกษตรกร เสนอเก็บเพิ่มซองละ 1 บาท คาดเก็บภาษีได้ปีละกว่า 800 ล้านบาท ลดจำนวนผู้สูบได้ถึง 2 แสนราย
  2013-03-07 11:21
 • นักวิจัยจี้สรรพสามิตเก็บภาษียาเส้นเพิ่ม 1 บาทต่อซอง หลังพบเยาวชนอายุ 15-18 ปีนิยมสูบ เฉพาะ จ.สุโขทัยเพิ่มกว่า 60%
  2013-03-06 13:05
 • "ในอดีตไทยได้รับการยกย่องจากประเทศต่าง ๆ ว่า เป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบประเทศหนึ่ง จนมีคำกล่าวถึงไทยว่า Thailand is again a world leader in tobacco control แต่ปัจจุบันหลังจากกรอบอนุสัญญามาตรา 5.3 มีมาแล้วกว่า 4 ปี แต่พบว่าไทยยังมีกฎระเบียบทางราชการออกมาบังคับใช้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเพียงระเบียบที่ใช้ภายในกรมที่รับผิดชอบการควบคุมยาสูบเท่านั้น ทำให้เกิดความอ่อนแอต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญและเร่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามมติ ครม."
  2012-11-11 11:06

Pages