สายด่วน

 • สปสช.ประเดิมปี 62 ลดค่าโทร “สายด่วน สปสช.1330” กรณีเบอร์บ้านเหลือ 1 บาท/ครั้ง มือถือเหลือ 1 บาท/15 นาที รวมลดค่าโทรเหลือ 7.7 แสนบาท จาก 1.4 ล้านบาท/ปี จากยอดโทรสายด่วน 6.8 แสนครั้ง/ปี หลัง กสทช.อนุมัติหนุน สปสช.บริการประชาชน คุ้มครองสิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2019-01-06 10:47
 • สายด่วน Call Center 4 องค์กร กรมบัญชีกลาง สปส. สพฉ.และ สปสช. รุกบูรณาการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ช่วยอุดช่องว่างนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ประชาชนเข้าถึงการรักษา สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้สิทธิอย่างถูกต้อง พร้อมขยายงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  2017-08-16 12:16
 • ฉุกเฉินไร้พรมแดน ไทยผนึกเครือข่ายงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินอาเซียน สร้างเครือข่ายคุณภาพการป้องกันและรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งในยามปกติและยามภัยพิบัติ ด้าน “หมอสมชาย” วอนรัฐบาลจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็น 3 ตัว หมายเลขเดียวแจ้งทุกเหตุฉุกเฉิน และรัฐบาลควรป้องกันภาวะสมองไหลของแพทย์ฉุกเฉินหนีซบเอกชน ชี้ ระบบ สพฉ.ยังเดินไม่ตรงทิศ จี้ฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ
  2017-07-15 17:08
 • สพฉ.จัดทำคลิปภาพยนตร์โฆษณา "เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 โทรฟรี แต่อย่าโทรเล่น" รณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไม่ก่อกวนสายด่วน 1669 พร้อมเปิดข้อมูลคนโทรป่วนใน กทม.มีมากถึงหลายหมื่นครั้งต่อปี
  2015-10-18 19:59
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ว่าด้วยเรื่องพัฒนาการของระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านการรักษพยาบาล ที่เปรียบเสมือนการดูแลลุกค้าสัมพันธ์ในภาคเอกชน ที่ไม่เพียงการให้ความสำคัญกับประชาชน แต่ยังคำนึงถึงการให้บริการของบุคลากรสาธารณสุขต่อประชาชนด้วย ซึ่งเริ่มจากการมีสายด่วน 1330 เพื่อบริการสอบถามสำหรับประชาชน และการดำเนินการร่วมกับ รพ.ในการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน รพ.ขึ้นด้วย  
  2015-08-24 14:54
 • นพ.สสจ.เชียงใหม่ ระบุการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีช่องว่างและแตกต่างกัน แนะปรับแก้กฎหมายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้จัดระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตนเองได้ ด้านตัวแทนจาก สสจ.อุบลฯ เห็นด้วยรวมหมายเลขการแพทย์ฉุกเฉินและเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดเป็นหมายเลขเดียว เสนอ สธ.ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานและให้ความรู้ ส่วนการทำงานในระดับท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นจัดการตนเอง
  2015-06-02 17:45
 • สายด่วน สปสช.1330 ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนให้เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขปัญหาผู้บริโภคยอดเยี่ยมประจำปี 57 จากการดำเนินการโดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
  2015-05-30 09:04
 • สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ"เชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย" เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้าน “นพ.อนุชา” ระบุ 6 แนวทางการต่อยอดการทำงาน พร้อมเตรียมเสนอรวมสายด่วนฉุกเฉินให้เป็นเบอร์เดียวเพื่อความสะดวกสำหรับการใช้บริการของประชาชน  
  2015-03-26 21:12
 • “หมอรัชตะ” ชื่นชม “สายด่วน สปสช. 1330” รุกงานคุ้มครองสิทธิ แก้ไขปัญหาร้องเรียน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ปี 56 มีผู้ใช้บริการสายด่วนถึง 627,216 สาย เป็นการร้องเรียน 4,420 สาย สปสช.แก้ปัญหาภายใน 30 วันได้ถึงร้อยละ 97 ชี้เป็นกลไกสำคัญพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า    
  2014-10-05 16:11
 • จี้ผู้ประกอบการ "บุหรี่-ยาเส้น" ปฏิบัติตามกฎหมาย ติดสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองสินค้า เผยภาพคำเตือนภาพสีและมีขนาดใหญ่ส่งผลดี ช่วยควบคุมการบริโภคยาสูบยิ่งขึ้น กำชับพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% เริ่ม 23 ก.ย.นี้
  2014-09-22 20:20
 • สปสช.พุ่งเป้าผู้ใช้บริการรถทัวร์ จัดเต็มคาราวานประชาสัมพันธ์สายด่วนหลักประกันสุขภาพ 1330 หวังรับรู้ เข้าถึงสิทธิ์ และได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์มากขึ้น ระบุปัจจุบันเปิดบริการถึง 60 คู่สาย พร้อมตอบคำถาม 24 ชั่วโมง
  2014-03-05 21:24
 • รมว.สธ. มอบนโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาล พร้อมพัฒนาบทบาทสายด่วน 1669 เป็นสายด่วนหมอใกล้ตัว เวลาป่วยฉุกเฉิน ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและป้องกันพิการซ้ำซ้อน ตั้งเป้าในปี 2557 จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเร่งด่วนได้ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  2013-11-14 17:02

Pages