ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค.นี้นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยตนเองและนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดี กรมการจัดหางาน (กกจ.) จะเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการดูแลแรงงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านช่องทางสายด่วน Hello work ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ คำปรึกษาและให้ความช่วยเรื่องในด้านแรงงานโดยเฉพาะและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากปัจจุบันสายด่วนที่ให้คำปรึกษาด้านแรงงานของไทยยังให้บริการได้ไม่ครอบคลุมรอบด้าน จึงต้องการไปศึกษารูปแบบ การดำเนินงานเพื่อนำมาปรับใช้กับระบบการรับเรื่องร้องเรียนและให้ คำปรึกษาด้านแรงงานทางโทรศัพท์ ของกระทรวงแรงงานโดยอาจจะเริ่มดำเนินงานในส่วนของกกจ.เป็น หน่วยงานแรก ซึ่งปัจจุบันมีสายด่วนกกจ.1694 ที่ให้บริการอยู่แล้วก่อนที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ในกระทรวงแรงงานและมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน

"หลังการเดินทางไปญี่ปุ่น ในครั้งนี้ จะเรียกประชุมทุกหน่วยงาน ของกระทรวงแรงงานเพื่อชี้แจงถึงรูปแบบ การดำเนินโครงการ และแยกแยะภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาของกกจ.สายด่วน 1694 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) สายด่วน 1546 และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สายด่วน 1506 เพื่อประเมินว่าจะต้องเพิ่มเติมภารกิจในเรื่องใดบ้าง โดยกกจ.จะนำร่องโครงการโดยรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาในเรื่องของการจ้างงาน ทั้งในและต่างประเทศ แก้ปัญหาขาดแคลน แรงงานและแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเร่งดำเนินการโครงการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานสายด่วนของกกจ.มีประสิทธิภาพมากขึ้น" เลขานุการรมว.กระทรวงแรงงาน กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 25 พฤษภาคม 2556