กลุ่มแรงงานยื่นหนังสือสนช. ชะลอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม

Fri, 2014-10-31 11:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ตัวแทนแรงงานยื่นหนังสือสนช. ค้าน ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับครม. หวั่นไม่รอบด้าน กระทบประชาชน ด้าน "สุรชัย" รับไม่มีอำนาจชะลอแต่จะตั้งเป็น กมธ.ร่วม

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่หน้ารัฐสภา องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) และคณะทำงานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) 14 องค์กร กว่า 40 คนนำโดย นายมนัส โกศล ประธาน อรท. ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เพื่อขอให้ชะลอเวลาการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่… พ.ศ… ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เพราะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา และเสนอแนะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงขอให้จัดเวทีรับฟังความเห็นจากตัวแทนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย

นายมนัส กล่าวว่า ควรชะลอเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมและขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจกภาคประชาสังคม โดยขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.) เข้าไปในการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม ก่อนจะนำไปสู่การลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า ขอภาคประชาชนอย่ากังวล เพราะ สนช.ไม่ได้นอนใจต่อร่างกฎหมายนี้ ที่ประชุมวิปสนช.คำนึงถึงสิ่งที่ภาคประชาชนเรียกร้องมา และจะดูแลให้ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม วันที่ 31 ต.ค. หากที่ประชุมรับหลักการวาระแรก จะจัดสัดส่วนโควตาให้ภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วย พร้อมโควตาให้เอกชนทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง อีก 6 ตำแหน่ง เพื่อร่วมกันพิจารณาแต่ สนช.ไม่สามารถดึงร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณาได้ เพราะไม่มีอำนาจเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีส่งมา

ที่มา: http://www.thanonline.com