ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต เปิดแลป DRA ใน รพ.วชิระ ภูเก็ต สามารถตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาว่าติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆ หรือไม่ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ทำให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาได้ทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและนักกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ทั้งชาวไทยและต่างชาติในการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต

นพ.วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อความไม่ประมาทจึงได้เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรครองรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆ จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งห้อง DRA (Designated Receiving Area) ขึ้นใน รพ.ศูนย์ทุกเขตบริการสุขภาพและส่วนกลาง เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคมาลาเรีย หรือโรคไข้เลือดออก ในผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลา ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที และหากผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลา ห้องแลป DRA ก็จะสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำแนะนำและตรวจสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องแลป DRA ดังกล่าวมีมาตรฐานและความปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายในปี 2557 มีห้องแลป DRA 20 แห่ง และในอนาคตเพิ่มขึ้นอีก 30 แห่ง รวมถึง รพ.ในจังหวัดที่มีสนามบินทุกแห่ง และภายในปี 2558 จะต้องมีห้องแลป DRA ครอบคลุม รพ.ประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้มีการเปิดห้องแลป DRA แล้ว 2 แห่ง คือ รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งที่ 3 พร้อมกับจังหวัดสกลนคร โดยเปิดให้บริการที่ รพ.วชิระภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของภาคใต้ ซึ่งจากสถิติกรมการท่องเที่ยวพบว่าในไตรมาส 4 ของปี 2556 มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตถึง 2.09 ล้านคน และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีละ 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้จังหวัดภูเก็ตปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ประกอบกับในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักกีฬาจาก 45 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 300 กว่าราย และเสียชีวิต 1 ราย ดังนั้นการตั้งห้อง DRA ขึ้นใน รพ.วชิระภูเก็ต ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้ออื่นๆ จากโรคติดเชื้ออีโบลาทำได้รวดเร็วขึ้น หากตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อชนิดอื่น เช่น โรคมาลาเรีย หรือไข้เลือดออก ผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแข่งขันกีฬาและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต