ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผย รมว.สธ.มอบสปสช.หารือรพ.สังกัด สป.สธ. 136 แห่งที่มีปัญหาวิกฤติการเงินระดับรุนแรง ศุกร์ที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหารพ.ขาดทุนร่วมกัน พร้อมกำชับให้หาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่เป็นภาระรพ. ไม่กระทบประชาชน

สืบเนื่องจากกรณีตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)ได้เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้แก้ไขปัญหารพ.ขาดสภาพคล่องนั้น

9 ธ.ค.57 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวนั้น สปสช.ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เชิญรพ.ทั้ง 136 แห่ง ที่ระบุว่ามีวิกฤตการเงินรุนแรงมาก (ระดับ 7) มาประชุมในวันศุกร์ที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย รมว.สธ.กำชับให้สปสช.ดำเนินการหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่สร้างภาระให้กับรพ. และที่สำคัญต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการสาธารณสุขที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ประเด็นปัญหาใดที่เกินอำนาจหน้าที่ของ สปสช.ให้รายงานตรงต่อ รมว.สธ.เพื่อเสนอแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป

โฆษกสปสช. กล่าวต่อว่า ประเด็นปัญหารพ.ขาดทุนนั้น สปสช.ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนประชาชนต้องขอขอบคุณรพ.ในสังกัดสป.สธ.ที่แม้จะมีปัญหาสภาพคล่องแต่ก็ยังสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสปสช.หวังว่าการประชุมหารือบนพื้นฐานของข้อมูลครั้งนี้จะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันที่ทุกฝ่ายพอใจ บนพื้นฐานว่าไม่กระทบบริการที่ให้ประชาชนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือสอบถามรายชื่อไปยัง นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผอ.รพ.โคกโพธิ์ และรักษาการประธานกลุ่มรพ.วิกฤตการเงินระดับรุนแรง เพื่อขอรายชื่อรพ.ทั้ง 136 แห่ง เพื่อประสานงานเชิญประชุมและขอรายงานข้อมูลสถานะทางการเงินของ รพ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย รายรับและรายจ่ายทุกประเภท  พร้อมกับข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัญหาเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ ที่ส่งผลทำให้สถานะทางการเงินติดลบ โดยขอเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประสิทธิภาพของการคำนวณและหาทางแก้ไข