ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ธานินทร์ ผู้สมัครกก.แพทยสภากลุ่มราชวิทยาลัย ขอโอกาสแก้ปัญหาขัดแย้งแพทย์-ผู้ป่วย หนุน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กำหนดวาระนายกแพทยสภาไม่เกิน 2 สมัย ต่อใบประกอบโรคศิลป์ทุก 5 ปี เสนอนโยบายผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 

นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย รับว่าการลงสมัครครั้งนี้ค่อนข้างลำบากใจ เพราะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่อยากขอโอกาสในการแก้ปัญหาระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่ยังขาดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจจนกลายเป็นปัญหาการฟ้องร้องคดีความต่างๆ  โดยการป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือ จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ มีการตรวจวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ ที่สำคัญต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับคนไข้ และญาติคนไข้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีย่อมลดปัญหาความไม่เข้าใจและการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับคนไข้ได้

“ส่วนเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขฯ มีข้อถกเถียงกันมาก สิ่งสำคัญต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ไม่ใช่เชื่อข้อมูลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฯ นั้น ผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่มีการกำหนดวาระของนายกแพทยสภาให้ไม่เกิน 2 สมัย ซึ่งเหมาะสมและเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามา ขณะที่การต่อใบประกอบโรควิชาชีพเวชกรรมทุกๆ 5 ปี ก็เป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้แพทย์มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยด้วย” นพ.ธานินทร์ กล่าว

สำหรับนโยบายของกลุ่มราชวิทยาลัยฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการพัฒนาแนวทางการผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน และพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งต้องพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (1)

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (2) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ “คุ้มครองแพทย์-เป็นประโยชน์ประชาชน”

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (3) นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ แพทยสภาภิวัฒน์ “ประกาศปฏิรูปแพทยสภา”

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (4) พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา : พลังแพทย์ ขอโอกาสพัฒนาวิชาชีพแพทย์

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (จบ) เชื่อเลือกตั้งกก.แพทยสภาครั้งนี้ เป็นโอกาสปฏิรูปแก้ขัดแย้งได้