ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ทบทวนสื่อสารความเสี่ยง “อีโบลา” สร้างความตระหนัก ลดความตระหนกแก่สาธารณะ 

วันนี้ (21 มกราคม 2558) ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยความร่วมมือองค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรค ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญไม่ให้ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะโรคที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง นั่นก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เช่น กินี ไลบีเรีย และเซียร์ร่าลีโอน ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รายงาน ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น 21,649 ราย เสียชีวิต 8,609 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 39.76 ในประเทศที่มีการระบาดอยู่ 3 ประเทศ ได้แก่ กินี(ป่วย 2,873 ราย/เสียชีวิต 1,875 ราย) เซียร์ร่าลีโอน (ป่วย 10,306 ราย/เสียชีวิต 3,132 ราย) และไลบีเรีย (ป่วย 8,435 ราย/เสียชีวิต 3,587 ราย)  และในประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ได้แก่ มาลี ป่วย 8 ราย/เสียชีวิต 6 ราย, ไนจีเรีย ป่วย 20 ราย/เสียชีวิต 8 ราย, เซเนกัล ป่วย 1 ราย/ไม่มีผู้เสียชีวิต, สเปน ป่วย 1 ราย/ไม่มีผู้เสียชีวิต และสหรัฐอเมริกา ป่วย 4 ราย/เสียชีวิต 1 ราย

นพ.โอภาส กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของประเทศไทยยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาตามระบบที่วางไว้ทุกวัน โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดตามประกาศเขตติดโรคของกระทรวงสาธารณสุขในทุกๆช่องทางเข้า-ออกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งที่ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านชายแดน และติดตามอาการจนครบ 21 วันตามมาตรฐานที่กำหนด หากมีไข้จะรับเข้าดูแลในโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจะติดตามอาการผู้สัมผัสทุกคน ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมายังไม่พบผู้เดินทางติดเชื้ออีโบลา

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ให้การสนับสนุนองค์การนานาชาติในงานเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดต่ออุบัติใหม่ นี้ก็เช่นกัน เป็นความร่วมมือองค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม คือโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โฆษกกรมควบคุมโรค บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวิทยุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันการตื่นตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422