ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีผลักดันให้เกิดร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถรับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเมตาบอลิก ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.58 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาดำเนินงานตามโครงการระหว่าง สปสช.เขต 4 สระบุรีกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร้านยาที่มีคุณภาพเข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นางพนิต มโนการ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน นพ.ปิยะ ฟองทอง ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงนามในสัญญา

นางพนิต เปิดเผยว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นความต้องการใช้บริการร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ (เป็นการสำรวจเบื้องต้น) สำรวจโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่าร้อยละ 50 ประชาชนมีความสนใจใช้บริการร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ เนื่องจากสะดวก ใกล้บ้าน คุ้นเคยกับเภสัช ส่วนกรณีไม่สนใจใช้บริการร้านยาที่มีคุณภาพเนื่องจากมีโรคประจำตัว ต้องการพบแพทย์ เป็นต้น ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการนำร้านยาที่มีคุณภาพเข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้สามารถเข้าถึงบริการโดยการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตลอดจนการได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็น และการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากเภสัชกรร้านยาที่อยู่ใกล้บ้าน

รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรีกล่าวต่อว่า ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันพบประชาชนป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้นเช่นกัน การคัดกรองโรคเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้ประชาชนรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ ซึ่งการคัดกรองโรคเรื้อรังในปัจจุบันทำได้มากขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม สปสช.เขต 4 สระบุรีจึงได้ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ดึงหน่วยงานเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมให้บริการ  ซึ่งมองว่าร้านยาเป็นสถานที่ ที่ประชาชนเข้าใช้บริการด้านสุขภาพมาก รองจากสถานพยาบาลของรัฐ  จึงให้ความสำคัญกับเภสัชกรร้านยาที่มีคุณภาพเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่  

รูปแบบการให้บริการของร้านยาที่มีคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเมตาบอลิก การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และการให้ความรู้ แนะนำการลงทะเบียนสิทธิ ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง สำหรับการให้บริการตรวจคัดกรอง เมื่อเภสัชกรพบว่ามีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ก็จะกรอกแบบฟอร์มการคัดกรองที่ผ่านการตรวจโดยเภสัชกร เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านผู้รับบริการสิทธิบัตรทองจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการรับบริการ ยกเว้นสิทธิอยู่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระบบ โดย สปสช.เขต 4 สระบุรีจัดสรรค่าตอบแทนในการตรวจคัดกรองแก่ร้านยาที่มีคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการตามรายงานการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการร้านยาที่มีคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำร่อง 2 จังหวัดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  7 ร้าน ได้แก่ สองเภสัชกร ต.บางเลน อ.บางปะอิน, นัยวัลโอสถ ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน, วรรณกิจเภสัช อ.เสนา, บ้านหมอยา ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน, ศิริเวช สาขา 10 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน , ภาเภสัชกร ต.คานหาม อ.อุทัย และอู่ทองเภสัช ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนจังหวัดอ่างทองมีร้านยาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ศิวพรเภสัช  อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยจะมีสติ๊กเกอร์และป้ายหน้าร้านยา ว่า “ร้านยาร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง