ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

VOICE TV : เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พอใจกระทรวงสาธารณสุข เตรียมคืนสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิ    

นายวิวัฒน์ ตามี่ ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอตัวเลขที่คลาดเคลื่อนของกลุ่มคนไร้สถานะให้ ครม.พิจารณา เพื่อให้สิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุข ทำให้มีรายชื่อผู้ตกหล่นจากกองทุนคืนสิทธิรักษาคนไร้สถานะเป็นจำนวนมาก ว่า ขณะนี้ ภาคประชาชนได้พูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าวแล้ว และทราบว่า กระทรวงฯ เตรียมเสนอรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอีกประมาณ 2 แสน 8 หมื่นคน

ขณะเดียวกันจะเพิ่มรายชื่อเด็ก นักเรียน ที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศไทยอีกกว่า 7 หมื่นคน ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนและกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อให้ได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเสนอ ครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้   

ทั้งนี้ ส่วนตัวพอใจกับการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่เรื่องดังกล่าวล่าช้ามานานหลายปี    

นายวิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุข ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุนให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพื่อความยั่งยืนของตัวกองทุนเอง และคาดหวังให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดนิยามในหมวดนี้ว่าทุกคนบนแผ่นดินไทย ต้องเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขด้วย