ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : ประชาคม สธ. ทำจดหมายเปิดผนึกถึง ปลัดพาณิชย์ ในฐานะประธานคกก.สอบ ปลัด สธ. ระบุขอให้เร่ดรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แจงล่วงเลยมา 42 วันแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมขอให้เปิดเผยในวงกว้างเพื่อมิให้เป็นที่คลางแคลงของสังคม

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 16 เมษายน รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล รักษาการประธานประชาคมสาธารณสุข ทำจดหมายเปิดผนึก ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 70/2558 โดยเนื้อหาจดหมายระบุว่า ตามที่ประชาคมสาธารณสุขได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อขอความกรุณาจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเร่งรัดการสอบสวนโดยรับฟังข้อมูลรอบด้านให้ได้ผลการพิจารณาโดยเร็ว

ทั้งนี้เพื่อคืนความเป็นธรรม เกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดีให้กับปลัด สธ.และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข ที่ตั้งใจปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนมิให้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุขลุกลามไปกว่านี้ บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว 42 วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งประชาคมสาธารณสุขจึงขอเร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วอีกครั้งหนึ่ง โดยขั้นตอนและ รายละเอียดของการพิจารณาสมควรเปิดเผยในวงกว้างเพื่อมิให้เป็นที่คลางแคลงของสังคม

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 18 เม.ย. 2558 (กรอบบ่าย)