ประชาคมสธ.

 • เปิด จม.เปิดผนึก รพ.ยืนยัน บริการสุขภาพเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน ถือเป็นสิทธิทุกคนจะได้รับ แจงสิ่งที่ปรากฎในข่าวขณะนี้ อาจดูเป็นความขัดแย้ง แต่ความเป็นจริงเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ขอให้มั่นใจ จะดูแลประชาชนเต็มที่
  2015-07-15 16:00
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : “นพ.ธานินทร์” ประธานชมรม รพศ./รพท. แจงมีกระแสสร้างความเข้าใจผิดว่าจะล้มบัตรทอง ทำให้ ปชช.เข้าใจผิด สอบถาม รพ.ว่าต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือไม่ ยืนยันทุกอย่างยังเหมือนเดิม ล่าสุดทำป้ายประกาศติดที่ รพ.บริการสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน แต่ที่ผ่านมาเรียกร้องให้มีการปรับการบริหารของ สปสช.ใหม่เท่านั้น เพราะทำให้ รพ.ได้รับงบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
  2015-07-13 15:19
 • นสพ.มติชน : 'หมอรัชตะ' เผยทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกฯ เป็นผู้พิจารณา หลัง ‘ยงยุทธ’ ส่งผลสอบ ‘หมอณรงค์’ ให้นายกฯ ตัดสินใจ ขณะที่ประชาคมสาธารณสุข จี้ 'ยงยุทธ' เปิดผลสอบสวน ชี้อย่ายื้อเวลา
  2015-06-18 20:00
 • ‘นพ.สุทัศน์’ นำประชาคม สธ.ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่าน รมว.สธ. และ รก.ปลัด ถึงนายกรัฐมนตรี สนใจปัญหาระบบสาธารณสุข ทั้งปัญหาระบบการเงินการคลัง และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบุการแก้ไขปัญหาตอนนี้ไม่ตอบโจทย์ หวั่นสร้างความเสียหายการคลังประเทศ ทั้งผู้บริหารสูงสุดของ สธ.กลับนิ่งเฉย ไม่รับฟังเสียงท้วงติง และมีพฤติกรรมสร้างความขัดแย้ง ขาดธรรมาภิบาลการบริหารงาน วิงวอนนายกรัฐมนตรีแก้ไข ก่อนจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล  
  2015-05-19 16:16
 • นสพ.มติชน : ‘นพสุทัศน์’ รักษาการประธานประชาคม สธ.แจงทำหนังสือทวงถามความคืบหน้า คกก.สอบ ‘นพ.ณรงค์’ 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจ และไม่เห็นความคืบหน้าในการสอบสวน จึงเห็นควรไม่ทำหนังสือสอบถามหรือเร่งรัดอีก แต่จะทวงถามไปยังนายกรัฐมนตรีแทน คาดจะหารือเพื่อเคลื่อนไหวในช่วง พ.ค.นี้ ยันไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมแน่นอน
  2015-04-25 17:38
 • “หมอสุทัศน์” แจงจดหมายเปิดผนึกประชาคมสาธารณสุข ถึง “ปลัดพาณิชย์” เร่งสอบสวนให้ความเป็นธรรมปลัด สธ. หลังใช้เวลาดำเนินการนานกว่า 40 วัน เลยคำสั่งนายกฯ กำหนดเพียง 15 วัน ชี้หากไม่เร่งดำเนินการถือเป็นการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากกระบวนการติดขัดล่าช้าต้องแจงเหตุให้สังคมรับทราบ พร้อมหวั่นยื้อเวลารอ ปลัด สธ.เกษียณ กระทบขวัญกำลังใจ ขรก. และระบบราชการ พร้อมแสดงความเห็น งบรายหัวที่ได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเพิ่มอย่างไร หากดำเนินการไม่ดี งบก็อาจไม่ถึง รพ.ได้เหมือนเดิม
  2015-04-18 09:42
 • นสพ.มติชน : ประชาคม สธ. ทำจดหมายเปิดผนึกถึง ปลัดพาณิชย์ ในฐานะประธานคกก.สอบ ปลัด สธ. ระบุขอให้เร่ดรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แจงล่วงเลยมา 42 วันแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมขอให้เปิดเผยในวงกว้างเพื่อมิให้เป็นที่คลางแคลงของสังคม
  2015-04-17 09:26
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ประชาคม สธ.รดน้ำดำหัว นพ.ณรงค์ ที่กระทรวง สธ. นพ.วชิระ แจง 4 วัตถุประสงค์จัดงาน รักษาขนบธรรมเนียม สร้างพลังความสามัคคีโดยมี นพ.ณรงค์เป็นศูนย์กลาง เป็นการรวมตัวด้วยความรักและศรัทธา นพ.ณรงค์ ที่นำ สธ.ไปสู่ทิศทางถูกต้อง ด้วยการพัฒนาเขตสุขภาพ และขับเคลื่อน สธ.เป็นกระทรวงคุณธรรม ด้าน นพ.ณรงค์ ระบุ วันนี้เป็นการรวมตัวของสายสาธารณสุขและสายรักษา แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  2015-04-10 07:07
 • เปิดจดหมายเปิดผนึกจากประชาคมสธ. ถึงนายกรัฐมนตรี วอนให้ความเป็นธรรมปลัดสธ. เร่งรัดการสอบสวนโดยเร็ว พร้อมขอให้แก้ปัญหาในระบบสาธารณสุขอย่างจริงจังด้วยข้อมูลรอบด้าน แจงงานแรกทีม รมต.คือการโยกย้ายข้ามรุ่น ดันรองอธิบดีขึ้นเป็นรองปลัด แถมตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายแพทย์ชนบท ยกชื่อ นพ.มงคล, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล, นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ระบุ 6 เดือนที่ทำงาน สั่งการผิดขั้นตอนราชการ
  2015-03-26 14:52
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ประชาคมสธ. ทำหนังสือ 2 ฉบับ ส่งให้ ปลัดพณ.ในฐานะประธานกก.สอบ นพ.ณรงค์ ให้ดำเนินการสอบโปร่งใสและรวดเร็ว หลังผ่านมา 20 วันยังไม่คืบหน้า และส่งถึงนายกฯผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อมูลยัน นพ.ณรงค์สนองนโยบายรัฐบาลมาตลอด ด้าน ‘ยงยุทธ’ แจงไม่ได้ตั้งเวลาสอบสวน เพราะอยากให้ข้อเท็จจริงชัดเจน
  2015-03-25 21:48
 • นสพ.ไทยโพสต์ : นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษก สธ. ยังไม่พิจารณาลาออกจากจากประกาศเป็นกลางแน่ และทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนกรณี สปสช.และ สธ. ไม่ได้เป็นกรรมการตัวจริง พร้อมนำเสนอหลักฐานทั้งสองฝ่าย เชื่อศึกใน สธ. คลี่คลายได้ แต่ต้องหาข้อเท็จจริงก่อน
  2015-03-24 09:25
 • เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : พญ.ประชุมพร เผยประชาคมสธ.อาจไม่ยื่นหนังสือให้ นายกฯแล้ว เหตุสั่งตั้ง คกก.ตรวจสอบสปสช. แสดงว่านายกฯให้ความสำคัญ เสนอตั้งคกก.คุมนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ หลังให้ นพ.ณรงค์ไปช่วยงานสุขภาพ ด้าน ผอ.รพ.อยุธยายันยังแสดงออกเชิงสัญลักษฯในพื้นที่ แต่ไม่ยื่นหนังสือให้นายกฯแล้ว แจงถูกกบางกลุ่มมองว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล จึงไม่ต้องการสร้างปัญหา และทำให้รัฐบาลไม่สบายใน
  2015-03-18 19:17

Pages