ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิด จม.เปิดผนึก รพ.ยืนยัน บริการสุขภาพเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน ถือเป็นสิทธิทุกคนจะได้รับ แจงสิ่งที่ปรากฎในข่าวขณะนี้ อาจดูเป็นความขัดแย้ง แต่ความเป็นจริงเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ขอให้มั่นใจ จะดูแลประชาชนเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมีสถานการณ์ความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข และเกิดความสับสนในกลุ่มประชาชนว่า จะส่งผลกระทบต่อบริการสุขภาพตามสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคหรือไม่นั้น ในช่วงที่ผ่านมา ทางกลุ่ม รพศ./รพท.ได้มีการทำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชน ให้ความมั่นใจยังให้บริการเต็มที่เหมือนเดิม และยืนยันว่าบริการสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน ขณะที่ รพ.สังกัด สธ. ทั่วประเทศ อาทิ รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.พะเยา รพ.ระยอง รพ.สุรินทร์ ฯลฯ ได้ติดประกาศให้ประชาชนผู้มารับบริการเชื่อมั่นเช่นกัน

รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

“ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยเฉพาะประเด็นการโยกย้ายเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งต่อมามีความพยายามจะขยายความว่า จะมีการยุบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ(บัตรทอง) สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจสร้างความสับสนและกังวลใจแก่ท่านว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลของท่านหรือไม่

ทางโรงพยาบาลขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การบริการทางสุขภาพเป็นพื้นฐานที่รัฐจักต้องจัดให้กับประชาชน และถือเป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้รับ

สิ่งที่ปรากฎในข่าว อาจดูเป็นความขัดแย้ง แต่การดำเนินการโดยรัฐบาลในขณะนี้ เป็นความพยายามจะพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น ไม่ให้มีการรั่วไหลของกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นโปรดระมัดระวังข่าวสารที่สร้างความตื่นตระหนกหรือสร้างความเกลียดชัง ที่มักมีเจตนาแอบแฝง

ทางโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่าน ว่าเราจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่เป็นข้าราชการของแผ่นดิน และเรามีความภูมิใจที่ได้ให้บริการแก่ท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขและความอุ่นใจให้กับประชาชนตามแนวทางของรัฐบาล"