สธ.เสนอพัฒนาสถานีอนามัยมิตรภาพไทย-เนปาล ฟื้นฟูบริการสุขภาพระยะยาว

Sat, 2015-05-09 16:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เตรียมแผนเสนอรัฐบาล ของบพัฒนาสถานีอนามัยต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค เป็นสถานีอนามัยมิตรภาพไทย-เนปาล โดยจะหารือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขเนปาล ฟื้นฟูบริการสาธารณสุขในระยะยาว ส่วนผลการให้บริการทีมแพทย์ไทย ที่ต.ซิปปะกัต รอบ 7 วัน ตรวจรักษาผู้ประสบภัยเนปาลรวม 1,026 ราย ผู้ป่วยหนัก 3 ราย ทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงสำรวจ 17 ชุมชนจากทั้งหมด 25 ชุมชน ไม่พบโรคระบาด

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2558 และได้มีการรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี และได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขเนปาล ขณะนี้ อยู่ในระยะของการฟื้นฟูประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยยังส่งทีมแพทย์ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ทางเนปาลกำหนดให้อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือในระยะยาว โดยศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข หรือวอร์รูม ได้เสนอแผนพัฒนาสถานีอนามัยต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค ให้เป็นสถานีอนามัยมิตรภาพไทย-เนปาล (Friendship Community Health Post Thai-Nepal) เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในระยะยาว ความช่วยเหลือครั้งนี้ จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณวงเงินประมาณ 5 ล้านบาท ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น โดยจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขเนปาล เพื่อเสนอครม.ต่อไป

ส่วนผลการให้บริการทีมแพทย์ไทย ที่ต.ซิปปะกัต ตั้งแต่ 30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2558 ตรวจรักษาผู้ประสบภัยเนปาลรวม 1,026 ราย ผู้ป่วยหนัก 3 ราย ทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงสำรวจ 17 ชุมชนจากทั้งหมด 25 ชุมชน ยังไม่พบโรคระบาด การดำเนินงานของทีมแพทย์ไทยชุดที่ 2 ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานแล้ว จะเน้นการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพจิต และสนับสนุนปรับเปลี่ยนประชาชนจากผู้ตกเป็นเหยื่อให้เป็นผู้ร่วมกอบกู้ฟื้นฟู มีพลังใจและความหวังในการใช้ชีวิต มีส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด