ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้ แก้ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ทำได้แค่ปลายเหตุ ให้ รพ.เอกชนขายยาไม่เกินราคายาที่ติดข้างกล่อง และมีทางเลือกในการซื้อยานอก รพ.ได้เท่านั้น ยันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือกำหนดราคายาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรียกร้องให้เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมเรียกร้อง “ยงยุทธ” รองนายกฯ เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยาเข้า ครม.โดยเร็ว ระบุกฎหมายยาฉบับใหม่มีช่องทางกำหนดราคายาที่สมเหตุผลไว้แล้ว

15 มิ.ย. 58 นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนมีราคาแพงเกินจริงนั้น ล่าสุดคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น สามารถหาทางออกได้เพียงการกำหนดราคาขายยาใน รพ.เอกชนเท่านั้น คือห้ามขายยาเกินราคาหน้ากล่อง และออกใบเสร็จแยกระหว่างค่ายากับค่ารักษา หรือหากผู้ป่วยต้องการไปซื้อยาเองก็สามารถทำได้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์( พณ.) ก็สามารถทำได้เพียงคอยตรวจว่าใครไม่ติดป้าย ใครขายเกินราคาเท่านั้น จะเห็นได้ว่า กระบวนทั้งหมดไม่เข้าไปจัดการเรื่องการกำหนดราคายาที่เหมาะสมได้เลย ซึ่งอันที่จริงแล้วบทบาทนี้ต้องเป็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่ได้มอบให้นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯ เป็นประธาน และในวันนี้ (15 มิ.ย.) ก็ได้มีการประชุมครั้งที่ 2 ของปี 58

“ดังนั้น กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายยงยุทธ เรียกร้องให้คณะกรรมการยาฯ พิจารณาเรื่องการจัดทำราคายาที่เหมาะสมเป็นวาระเร่งด่วน และเรียกร้องให้ผลักดันนำร่าง พ.ร.บ.ยา เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.โดยเร็ว” นางสาวสุรีรัตน์ กล่าว

นางสาวสุรีรัตน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเห็นว่า มาตรการที่ให้ รพ.เอกชนขายยาไม่เกินราคา และมีทางเลือกให้ประชาชนซื้อยาได้เองนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยไม่จัดการกับต้นเหตุที่ปล่อยให้มีการกำหนดราคายาที่ไม่เหมาะสมเป็นธรรม จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนยาต้องมีการรายงานโครงสร้างราคายาและข้อมูลสถานะสิทธิบัตร เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับและจัดทำราคายาต่อไป รวมถึงการเร่งติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงส่งเสริมจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ซื่อสัตย์ ต่อการใช้ยา โดยเฉพาะ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจใน รพ. เภสัชกร บริษัทยาและผู้แทนยา เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของรัฐและประชาชน 

“ประเด็นการจัดการทั้งหมดเพื่อกำหนดราคายาที่เหมาะสมนี้ อยู่ใน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่แล้ว ขณะนี้ขั้นตอนมาติดอยู่ที่ไม่ยอมเสนอให้ ครม.พิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว ยืนยันว่าต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องยาแพงที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และเรื่องนี้มีอยู่ในกฎหมายยาฉบับใหม่จึงต้องเร่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.โดยเร็ว เพื่อให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว”นางสาวสุรีรัตน์ กล่าว

จดหมายเปิดผนึก

วันที่  15 มิถุนายน 2558

เรื่อง        จัดทำราคายาที่สมเหตุผล

เรียน       ประธาน และ กรรมการ  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ตามที่ทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน และคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นให้ดำเนินการแก้ปัญหาใน 1 เดือน ได้มีการเสนอมาตรการเรื่องราคายา 2 ประการคือ 1) ติดป้ายราคายาขายปลีกหน้ากล่อง/บรรจุภัณฑ์ และให้โรงพยาบาลเอกชนติดป้ายราคายาในจุดที่เห็นได้ 2) ประชาชนสามารถนำใบสั่งยาจากแพทย์ไปซื้อยาเองได้ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราคาทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบว่ามีการติดป้ายราคายาหรือไม่ มีการขายเกินราคาหรือไม่ หากประชาชนมีปัญหาร้องเรียนได้ ทั้งนี้ มาตรการนี้ยังไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดราคายาให้เป็นราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่ควรเป็นราคาของสินค้าที่ค้ากำไรเกินควร

ทางกลุ่มฯจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการฯได้พิจารณาดำเนินการเรื่องการจัดทำราคายาที่เหมาะสมเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยกำหนดให้เป็นภาระกิจหลักในการดำเนินการของคณะกรรมการ ประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาต้องมีการรายงานโครงสร้างราคายาและข้อมูลสถานะสิทธิบัตรด้วย เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับและจัดทำราคายาต่อไป รวมถึงการเร่งติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงส่งเสริมจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ซื่อสัตย์ ต่อการใช้ยาโดยเฉพาะ แพทย์ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในโรงพยาบาล เภสัชกร บริษัทยาและผู้แทนยา เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของรัฐและประชาชน 

จึงเรียนมาเพื่อให้ดำเนินการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ด้วยความเคารพ

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

15 มิ.ย.58