คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

 • ราชกิจจานุเบกษาประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว มีผลบังคับใช้ 30 วันนับจากวันประกาศ ปรับปรุง 3 กลุ่ม ทั้งเพิ่มยาใหม่, ยาที่คัดออกจากบัญชี และยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
  2018-09-24 19:28
 • บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2559 บังคับใช้แล้ว 11 พ.ย.นี้ เพิ่มยาใหม่ 5 รายการ คัดออกจากบัญชี 1 รายการ และ รายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 18 รายการ
  2016-11-11 12:16
 • เตรียมจัดทำประกาศนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 60-64 บูรณาการการเข้าถึงยา เร่งจัดทำแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า 1 ก.ค.เสนอกรอบรายการยาเพื่อคัดเลือกเป็นบัญชียามุ่งเป้า ชี้เป็นยาราคาแพงที่มีการใช้มาก รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น แก้ปัญหาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอื่น
  2016-06-30 15:14
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : "ยงยุทธ" ยันไม่นำข้อกำหนดให้เปิดเผยโครงสร้างต้นทุนราคายาไปบรรจุใน พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ตามที่ภาคประชาชนเสนอ ชี้อาจขัดหลักสากลที่กำหนดเรื่องยาแค่ 2 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่อาจนำไปพิจารณาใน คกก.ชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมยาทั้งระบบแทน
  2015-06-15 18:47
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ ให้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย และขั้นตอนกระบวนการจัดทำราคากลางยาภาครัฐ ส่วนปัญหาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ เร่งจัดทำระบบตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาลแพง 02 1937 999, 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-06-15 18:37
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้ แก้ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ทำได้แค่ปลายเหตุ ให้ รพ.เอกชนขายยาไม่เกินราคายาที่ติดข้างกล่อง และมีทางเลือกในการซื้อยานอก รพ.ได้เท่านั้น ยันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือกำหนดราคายาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรียกร้องให้เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมเรียกร้อง “ยงยุทธ” รองนายกฯ เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยาเข้า ครม.โดยเร็ว ระบุกฎหมายยาฉบับใหม่มีช่องทางกำหนดราคายาที่สมเหตุผลไว้แล้ว
  2015-06-15 16:40
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเตรียมออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลาง หวังก่อให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยา พร้อมสกัดวิธีการส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม กระตุ้นใช้ยาเกินจำเป็นและยังทำให้ราคายาแพงขึ้นไปด้วย
  2015-01-15 15:59
 • สธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีโรงพยาบาลนำร่องเข้าร่วมประชุม 57 แห่ง จำนวน 100 คน จากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU ) การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  2014-10-31 11:25
 • ค่าใช้จ่ายด้านยาไทยพุ่งสูง เหตุใช้ยาไม่สมเหตุผล เผยกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลค่าใช้จ่ายยาด้านยาสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว แถมคนไข้ได้รับอันตราย เสี่ยงเชื้อดื้อยา พบตายปีละ 3 หมื่นราย ส่งผลเศรษฐกิจสะเทือน ตั้งเป้าปี 2559 ลดค่ายาลง 5% ช่วยประหยัดเงินกว่า 7 พันล้านบาท คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฟันธง ต้องเร่งสร้างต้นแบบรพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล และขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศหลังพบใช้ยาไม่สมเหตุผลอื้อ ทั้งใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ เตรียมนำร่อง รพ. ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล เข้าร่วมแล้ว 18 แห่ง 
  2014-05-22 15:07
 • นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาราคากลางของยา กล่าวว่า ราคากลางยาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา เพื่อให้สถานพยาบาลของรัฐจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคากลางของยาขึ้น ให้พิจารณาราคายาใน 2 ส่วน คือ กลุ่มยาบัญชียาหลักแห่งชาติ และกลุ่มยานอกบัญชียาหลักฯ โดยกลุ่มยาบัญชียาหลักแห่งชาติได้มีการพิจารณาราคากลางยาจำนวน 546 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กล
  2013-08-26 16:05
 • คกก.พัฒนาระบบยาฯ ท้วง ก.คลัง ทบทวนมติ 1 โรงพยาบาล 1 โรคเรื้อรัง เกรงกระทบระบบบริการ สธ.เชื่อทันก่อนมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้ พร้อมขอสถานพยาบาลสังกัด สธ.ทุกแห่ง เพิ่มอัตราการใช้ยาในบัญชียาหลักฯ 10%  
  2012-10-11 08:19
 • "วิทยา" ยันฝ่ายการเมืองและบริษัทยาไม่แทรกแซงการกำหนดราคายา-บัญชียาหลักแห่งชาติ
  2012-09-22 09:54

Pages