ราคายา

 • กรมการค้าภายในร่วมกับคณะบัญชีจุฬาฯ แถลงผลการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ค่า พบกลุ่ม รพ.เอกชน ทำกำไรส่วนเกินจากยาเกินกว่า 100% ขณะที่ รพ.เอกชนเครือใหญ่ซื้อยาได้ถูกแต่ขายแพงกว่า ทั้งที่ระบบทางการตลาดต้นทุนในการซื้อยาจะต้องมีราคาถูกลง แต่กลับคิดราคาแพงกว่า
  2019-11-02 07:46
 • "กระทรวงพาณิชย์" ประกาศ รายชื่อ รพ.เอกชนสีเขียวคิดราคาไม่แพง 164 แห่ง จาก รพ.ทั้งหมด 354 แห่ง ให้ประชาชนตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ พร้อมจูงใจ รพ.กลุ่มสีเหลืองและแดงที่คิดราคายาแพงให้เข้ามาอยู่สีเขียวมากขึ้น เตรียมให้คณะบัญชี จุฬาฯศึกษาสาเหตุ หากพบแพงเกิน เรียกมาสอบถาม
  2019-10-18 10:05
 • เปิดแล้ว ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง กรมการค้าภายในเช็คแบบออนไลน์ผ่านเว็บ และสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้
  2019-08-30 22:01
 • ทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยามีราคาแพงมาก ทั้งยังเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขต่อหัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย กล่าวคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/หัว/ปี ขณะที่สวีเดนใช้เพียง 351 ดอลลาร์สหรัฐ/หัว/ปี
  2019-03-26 15:18
 • รัฐบาลจีนเริ่มเดินหน้าโครงการนายหน้าจัดหาและจัดซื้อยาสามัญ ให้กับ รพ.ในประเทศโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่ถูกและมีประสิทธิภาพรวมถึงปรับปรุงคุณภาพยาในท้องตลาดให้ดีขึ้น
  2018-12-28 10:46
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เผยองค์การอนามัยโลกยกย่อง ‘ไทย’ จัดการมะเร็งได้ดีที่สุด ชี้ปัจจัยความสำเร็จคือกลไกการต่อรองราคายา
  2017-07-03 10:36
 • “ภญ.เนตรนภิส” อดีตรองเลขาธิการ สปสช.อัดกระทรวงพาณิชย์เมินควบคุมราคายา ปล่อยให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ ชี้หลังทำซีแอลประหยัดงบจัดซื้อยาได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท ยืนยัน สปสช.แทรกแซงกระบวนการจัดซื้อยาเฉพาะยาที่คนไทยถูกเอาเปรียบ เช่น ยาราคาแพง ยาโรคเอดส์ ไตวายเรื้อรัง คิดสัดส่วนแล้วเพียง 4.9 %
  2017-03-30 14:32
 • สธ.เร่งดำเนินการ 2 เรื่องแก้ปัญหาค่ารักษาแพง กำหนดราคายาสมเหตุผล เสนอ พณ.ออกประกาศให้บริษัทติดป้ายราคายา อย.ติดตามให้ส่งราคายาเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ อยู่ระหว่างจัดส่งรายการยาที่ปิดป้ายราคาให้ รพ.ใหญ่ ทั้งในและนอกสังกัดตรวจสอบผลกระทบ ก่อนประกาศใช้ต่อไป ส่วนค่ารักษา มอบ สบส.ตั้ง คกก.ศึกษาพิจารณากำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
  2015-11-28 14:48
 • นสพ.สยามรัฐ : กรมการค้าภายใน เผยแก้ปัญหาค่ายาแพงเกินจริงมีข้อยุติแล้ว ยันไม่ได้ละเลยภารกิจปรับโครงสร้างราคายา ชี้หลังจากนี้สถานพยาบาลต้องขายยาไม่เกินราคาหน้าฉลากและออกบิลโดยเฉพาะ ห้ามเหมารวมกับค่าใช้จ่ายอื่น พร้อมให้ อย.รวบรวมราคายาจำหน่ายปลีกทุกชนิดแสดงไว้บนเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบ ก่อนชง กกร.ออกประกาศใน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1แสนบาทจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2015-06-19 17:03
 • ข้องใจ รองนายกฯ ยงยุทธมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หลังตัดโครงสร้างราคายาออกจาก ร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ อ้างไม่ใช่หลักสากล และอาจจะทำให้ถูกฟ้องร้องได้ “กรรณิการ์” ยันกระบวนการคุมราคายาในแต่ละประเทศใช้โครงสร้างราคายามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาราคายาทั้งสิ้น ชี้จะทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองกับบริษัทยาข้ามชาติได้ แย้งไทยยังไม่เปิดโอกาสให้ฟ้องร้องในนโยบายสาธารณะได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยาข้ามชาติกดดันมาตลอด
  2015-06-17 19:01
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้ แก้ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ทำได้แค่ปลายเหตุ ให้ รพ.เอกชนขายยาไม่เกินราคายาที่ติดข้างกล่อง และมีทางเลือกในการซื้อยานอก รพ.ได้เท่านั้น ยันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือกำหนดราคายาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรียกร้องให้เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมเรียกร้อง “ยงยุทธ” รองนายกฯ เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยาเข้า ครม.โดยเร็ว ระบุกฎหมายยาฉบับใหม่มีช่องทางกำหนดราคายาที่สมเหตุผลไว้แล้ว
  2015-06-15 16:40
 • กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย
  2015-02-05 09:13

Pages