ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า การควบคุมราคายาของโรงพยาบาลต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดแต่เพียงให้โรงพยาบาลประกาศค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนเห็นชัดเจน สามารถสอบถามได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดราคากลางยา และขณะนี้กรมสนับสนุนบริการฯยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายการเมืองด้วย ส่วนการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลรัฐนั้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดแต่ไม่ครอบคลุมถึง โรงพยาบาลเอกชน

"การกำหนดราคากลางยาเป็นอีกกลไกหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล แต่ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะหากกำหนดราคากลางที่ชัดเจนเกินไป ก็อาจมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพได้" ทพ.อาคมกล่าว

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เรื่องการกำหนดราคากลางเพื่อเป็นมาตรฐานประเทศในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นแนวคิดสมัย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ สธ. ช่วงนั้น สธ.ได้มีการหารือกันเป็น ระยะๆ กับกลุ่มโรงเรียนแพทย์ และสถานบริการในสังกัดอื่นๆ แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้อีก อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดราคากลางยานั้น จะต้องรักษาความสมดุลใน 3 เรื่อง คือ การเข้าถึงบริการ เรื่องคุณภาพ และค่าใช้จ่าย เพราะหากราคา สูงเกินไป แม้การรักษาจะได้คุณภาพ แต่อาจทำให้การเข้าถึงบริการมีปัญหา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558