เสนอ 3 สมดุลคุมค่ารักษา ‘เข้าถึงบริการ-คุณภาพ-ค่าใช้จ่าย’

Thu, 2015-02-05 09:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า การควบคุมราคายาของโรงพยาบาลต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดแต่เพียงให้โรงพยาบาลประกาศค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนเห็นชัดเจน สามารถสอบถามได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดราคากลางยา และขณะนี้กรมสนับสนุนบริการฯยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายการเมืองด้วย ส่วนการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลรัฐนั้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดแต่ไม่ครอบคลุมถึง โรงพยาบาลเอกชน

"การกำหนดราคากลางยาเป็นอีกกลไกหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล แต่ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะหากกำหนดราคากลางที่ชัดเจนเกินไป ก็อาจมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพได้" ทพ.อาคมกล่าว

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เรื่องการกำหนดราคากลางเพื่อเป็นมาตรฐานประเทศในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นแนวคิดสมัย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ สธ. ช่วงนั้น สธ.ได้มีการหารือกันเป็น ระยะๆ กับกลุ่มโรงเรียนแพทย์ และสถานบริการในสังกัดอื่นๆ แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ได้มีการหารือในเรื่องนี้อีก อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดราคากลางยานั้น จะต้องรักษาความสมดุลใน 3 เรื่อง คือ การเข้าถึงบริการ เรื่องคุณภาพ และค่าใช้จ่าย เพราะหากราคา สูงเกินไป แม้การรักษาจะได้คุณภาพ แต่อาจทำให้การเข้าถึงบริการมีปัญหา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม