พ.ร.บ.สถานพยาบาล

 • ประธาน กมธ.สาธารณสุข สนช. เผยความคืบหน้าพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. .... คาดสัปดาห์หน้าพิจารณามาตราร้อน กำหนดให้ รพ.ต้องแสดงค่ารักษาพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ พร้อมระบุสาระสำคัญปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมมาตรฐานบริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งรัฐและเอกชน พร้อมกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
  2016-07-08 14:43
 • ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล ดึงสถานพยาบาลภาครัฐเข้าร่วมด้วย จากเดิมครอบคลุมเฉพาะเอกชน คุมโฆษณาห้ามเกินจริง พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน ป้องกันปฏิเสธผู้ป่วย
  2016-05-04 21:51
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้ทันสมัยทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ รถเอ็กซเรย์ รถทำฟัน รถตรวจชันสูตรโรค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน ป้องกันหมอเถื่อนหรือผู้ประกอบโรคศิลปะเถื่อน ขณะนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล 2 มีนาคม 2559 และจะเสนอ รมว.ลงนามโดยเร็ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที
  2016-02-17 15:49
 • สบส.กำชับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตรวจสอบพฤติกรรม ดร.เซปิง เข้าข่ายเป็นมาร์เก็ตติ้งสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการเสริมความงามหรือไม่ หากพบมีส่วนได้ส่วนเสียค่ารักษา จะเข้าข่ายความผิดการโฆษณา ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สามารถเอาโทษได้ โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ให้บริการทางด้านเสริมความงาม
  2016-02-16 14:08
 • สบส.ส่งทีมกฎหมายเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนย่านพหลโยธิน จ่ายยาให้ผู้ป่วยผิดคน เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เร่งให้เสร็จภายใน 3 วัน และเชิญทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลพิจารณาตัดสิน หากพบมีความผิด จะดำเนินการลงโทษทั้งผู้ดำเนินการสถานพยาบาล โทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะเภสัชกรห้องยา จะส่งสภาวิชาชีพดำเนินการด้วย
  2016-01-22 13:37
 • สยามธุรกิจ : อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะเป็นเหตุให้ผู้ประสบสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนสูญเสียชีวิต และเมื่ออุบัติเหตุได้อุบัติขึ้น ญาติผู้ประสบเหตุ พลเมืองดี หรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิ (กู้ภัย) มักจะนำผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาเยียวยาให้เร็วที่สุด เคยมีคดีที่โรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพราะหวั่นเกรงจะไม่มีใครรับผิดชอบค่ารักษา และเป็นเหตุทำให้ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในที่สุด บิดาผู้เสียชีวิตจึงฟ้องร้องเป็นคดี และได้มีคำพิพากษาของศาลไว้ในเรื่องนี้
  2016-01-17 13:55
 • มข.ร่วมกับ รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่องให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสิทธิบัตรทองภาวะคงที่รับยาที่ ร้านยาได้ แทนการรับยาที่ รพ.ช่วยลดแออัด ผู้ป่วยมีความสะดวกมากขึ้น ร้านยาจ่ายตามใบสั่งยา และเป็นยาของ รพ.ศูนย์ขอนแก่นเท่านั้น พร้อมมีเภสัชกรช่วยแนะนำการใช้ยา และติดตามการใช้อย่างต่อเนื่อง เสนอ สปสช.เปิดให้ร้านยาร่วมเป็น หน่วยร่วมบริการเภสัชกรรม ภายใต้ พ.ร.บ.ยา เพื่อเกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีเภสัชกรประจำครอบครัว เหมือนหมอครอบครัว
  2015-12-15 13:07
 • เปิดงานวิจัยพัฒนารูปแบบและอัตราจ่ายเงินชดเชยกรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน โดย ‘นพ.ไพบูลย์’ ประเด็น ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงแค่ไหน พบราคายาต่างจาก รพศ.ตั้งแต่ 60-400 เท่า ไวตามินบีคอมเพล็กฉีดหลอดละ 1.50 บาทใน รพศ.กลายเป็น 600 บาทใน รพ.เอกชน ยาฉีดแก้ปวดข 6.50 บาทใน รพศ. เป็น 450 บาทใน รพ.เอกชน แถมให้บริการเกินจำเป็น มีอาการนิ่วเฉียบพลันแต่ส่งตรวจทำหน้าที่ต่อมไทรอยด์-องค์ประกอบดีเอ็นเอ แนะ 6 ข้อ เช่น ตกลงราคาล่วงหน้ากับคนไข้ก่อน เพดานราคาแบบเดียวกับประกันชีวิต หรือพิสัยขั้นต่ำราคาที่ รพ.เอกชนตกลงกับบริษัทประกันชีวิต
  2015-05-13 18:50
 • กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย
  2015-02-05 09:13
 • คมชัดลึก - สธ.สั่งสอบ รพ.เอกชน ไม่รับทำคลอดฉุกเฉิน ขณะที่ รพ.ราชวิถีปัดปฏิเสธรักษาคนไข้ อ้างเหตุส่งมารดา-ศพทารกไป รพ.รามาฯ ไม่มีแพทย์นิติเวช ขอ 7 วันพิสูจน์ศพทารก
  2013-10-15 11:39