ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล แก้ไขเกณฑ์ป่วยฉุกเฉิน ป้องกันปฏิเสธคนไข้

Wed, 2016-05-04 21:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล ดึงสถานพยาบาลภาครัฐเข้าร่วมด้วย จากเดิมครอบคลุมเฉพาะเอกชน คุมโฆษณาห้ามเกินจริง พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน ป้องกันปฏิเสธผู้ป่วย

เมื่อวันที่ (3 พ.ค.59) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล ซึ่ง ครม.เคยมีมติให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบในรายละเอียด แล้วส่งกลับมาที่กระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากขณะนั้นยังเป็นรัฐมนตรีคนเก่า เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีการปรับปรุงแก้ไข แล้วนำเสนอ

โดยหลักการสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่เดิมครอบคลุมเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน จึงมีการแก้ไขให้สถานพยาบาลของรัฐมาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ด้วย สำหรับข้อกำหนดในสถานพยาบาลภาครัฐ จะต้องมีมาตรฐานจากหน่วยงานที่กำหนดใน พ.ร.บ. เพื่อให้ประชาชน เกิดความสบายใจและมั่นใจในการรับการรักษาที่จะมีคุณภาพไม่แตกต่างกันระหว่างรัฐกับเอกชน นอกจากนี้การโฆษณาของสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดสถานที่ตั้ง หรือเล่าเรื่องราวความเป็นมาที่เป็นความสามารถพิเศษ จะต้องไม่เกินเลยจากความเป็นจริง

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาเมื่อประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน มักพบปัญหาโรงพยาบาลไม่รับคนไข้เมื่อไปถึง โดยอ้างว่าไม่ฉุกเฉิน ให้ไปโรงพยาบาลอื่น ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โรคฉุกเฉินพร้อมกฎหมายลูกที่ทุกโรงพยาบาลจะปฏิเสธไม่ได้ ถือว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในความเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทำให้เกิดความมั่นใจในการรับการรักษาทุกโรงพยาบาล สิ่งสำคัญเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจะปฏิเสธไม่ได้ ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐาน หรือผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่กำหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาล แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกำหนดโทษ และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม