คณะรัฐมนตรี

 • ครม.ไฟเขียวยกเลิกเพดานค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาทกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน ยันไม่ได้เพิ่มภาระนายจ้างเพราะใช้เงินกองทุนเงินทดแทน ด้านประกันสังคมชี้เงินกองทุนรองรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 
  2017-02-08 10:42
 • คำสั่ง “พล.อ.ประยุทธ์” ให้เพิ่มงบบัตรทองปี 60 ได้ไม่เกิน 2% จากงบปี 59 พร้อมให้บูรณาการงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคร่วมกับ สสส. ด้าน ครม.เคาะงบบัตรทองปี 60 ได้เพิ่มขึ้น 2,600 ล้านบาท หรือ 1.61% งบรายหัวได้รับที่ 3,109.87 บาทต่อประชากร
  2016-05-24 10:29
 • มติ ครม.มอบหมาย “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน รมว.สธ.แทน กรณี รมว.สธ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมช.สธ.หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
  2016-05-11 13:11
 • ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล ดึงสถานพยาบาลภาครัฐเข้าร่วมด้วย จากเดิมครอบคลุมเฉพาะเอกชน คุมโฆษณาห้ามเกินจริง พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน ป้องกันปฏิเสธผู้ป่วย
  2016-05-04 21:51
 • มติชน - กรณีที่มีข่าวว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ถอดสิทธิบุคคลกลุ่มรอพิสูจน์สถานะที่ยังไม่ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนออกจากสิทธิหลักประกันคลื่นคิดข่าวสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 95,071 คน เนื่องจากมีชื่อซ้ำซ้อนกับรายชื่อใน "กองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับ
  2014-03-14 08:28
 • ฐานเศรษฐกิจ - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลขาธิการ สปสช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการคลังสาธารณสุขระยะยาว เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ สปสช.หารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐกับผู้ป่วยสูงอายุตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเพราะสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2014-02-10 21:54
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขระดับชาติ หรือเคลียริ่ง เฮาส์ (National Clearing House) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการด้านสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่า ภายหลังรัฐบาลยุบสภา โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่
  2013-12-20 08:05
 • เดลินิวส์ - มติ ครม. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สั่งทุกกระทรวงร่วมรณรงค์ ให้คลังใช้ภาษีจูงใจชาวบ้านปั่นทุกวัน อาคารขนาดใหญ่ต้องมีที่จอดสองล้อ ด้าน กทม.ชี้ ทำมานานแล้วโครงการให้เช่าจักรยานเชื่อมระบบขนส่งมวลชน 17 สถานีและเดินหน้าสร้างทางจักรยานชุมชน เชื่อมถนนสายหลักและระบบขนส่ง
  2013-11-22 07:29
 • มติชน - แพทย์ชนบทชะลอชุมนุมบ้านนายกฯ ยอมส่งตัวแทนเจรจา 'ค่าตอบ แทนบุคลากรสาธารณสุข'รอบใหม่ 25 พ.ย. ขู่ผู้บริหาร สธ.อย่าตุกติก
  2013-11-21 13:16
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เห็นชอบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เช่น ให้สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ และทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
  2013-11-18 10:46
 • มติคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
  2013-10-16 10:10
 • "ผมยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เตรียมใจที่มาทำงานตรงนี้ ไม่คิดว่าต้องหนักใจอะไร ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด" เมื่อวันอังคารที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัช กรรม (อภ.) คนใหม่ โดยในวันจันทร์ที่ 2 ก.ย.นี้ จะมีการทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการ "หมอสุวัช" คงเริ่มปฏิบัติงานทันที มาดูกันว่า ผอ.อภ.คนนี้พร้อมแค่ไหนกับตำแหน่งที่ท้าทายและสารพัดปัญหากองอยู่ข้างหน้ารอการสะสาง
  2013-09-01 08:29

Pages