ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - แพทย์ชนบทชะลอชุมนุมบ้านนายกฯ ยอมส่งตัวแทนเจรจา 'ค่าตอบ แทนบุคลากรสาธารณสุข'รอบใหม่ 25 พ.ย. ขู่ผู้บริหาร สธ.อย่าตุกติก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท นำตัวแทนชมรมแพทย์ชนบท และบุคลากรสาธารณสุขประมาณ 200 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กดดันให้ผู้บริหาร สธ.ออกประกาศการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรสาธารณสุขตามข้อเรียกร้องของชมรมแพทย์ชนบท โดยระหว่างการชุมนุม นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ก่อนที่จะเข้าเจรจากับตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทที่ห้องประชุมชั้น 3

นพ.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เพื่อทวงถามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ระบุว่าจะมีการออกระเบียบจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ให้มีรายละเอียดตามฉบับที่ 4 และฉบับที่ 6 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน หรือต้องแล้วเสร็จวันที่ 9 สิงหาคม 2556 แต่จนบัดนี้ล่วงเลยมาแล้ว 169 วัน

"กลุ่มผู้ที่ร่วมชุมนุมต้องการให้ผู้บริหาร สธ.แก้ไขระเบียบฉบับ 8 ที่ปรับใหม่ใน 3 ส่วน คือ 1.อัตราค่าตอบแทนของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเกิน 21 ปี 2.อัตราค่าตอบแทนบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเขตเมือง ที่ฉบับ 8 กำหนดไว้น้อยมาก และ 3.ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในส่วนของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ปกติ 2.3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ให้มีอัตราเหมือนฉบับที่ 4 หากผู้บริหาร สธ.ดำเนินการตามที่ชมรมเรียกร้องจะช่วยให้จ่ายเงินส่วนค่าตอบแทนลดลง ร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้ สธ.จะนำเงินส่วนที่ลดลงไปจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้กับบุคลากรในวิชาชีพอื่นได้ เช่น หากใช้เงินในส่วนค่าตอบแทนประมาณ 1,500 ล้านบาท ก็จะลดลงประมาณ 450 ล้านบาท" นพ.เกรียงศักดิ์กล่าว

ด้าน นพ.ประดิษฐกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ปลัด สธ.เรียกประชุมบุคลากรจากวิชาชีพอื่นๆ ในสัปดาห์นี้ เพื่อจัดทำระเบียบตามข้อเสนอดังกล่าว และขอให้บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนส่งตัวแทนเข้าร่วม หากคณะทำงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ตามข้อเรียกร้อง ก็จะออกประกาศทันที และว่า ได้นัดหมายให้แพทย์ชนบทร่วมพิจารณาร่างประกาศฉบับใหม่ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ต่อมา นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวกับผู้ชุมนุมว่า ขณะนี้จะไม่เดินทางไปชุมนุมที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่จะมารับระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ในวันที่ 25 พฤศจิกายน หากเป็นไปตามข้อตกลงจะเข้ามอบช่อดอกไม้ให้ นพ.ประดิษฐ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่หากไม่ใช่จะเดินทางไปบ้านนายกฯทันที

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 22 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--