ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขระดับชาติ หรือเคลียริ่ง เฮาส์ (National Clearing House) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการด้านสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่า ภายหลังรัฐบาลยุบสภา โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่

 "เนื่องจากโครงการนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกประกาศตั้งสำนักงานฯ และออกพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ในระหว่างนี้จึงเป็นเพียงการเตรียมการขั้นต้น หากมีรัฐบาลชุดใหม่ และพิจารณาว่าเป็นโครงการที่ดีก็อาจเดินหน้าต่อได้" นพ.ประดิษฐ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่  20 ธันวาคม 2556