ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.สยามรัฐ : กรมการค้าภายใน เผยแก้ปัญหาค่ายาแพงเกินจริงมีข้อยุติแล้ว ยันไม่ได้ละเลยภารกิจปรับโครงสร้างราคายา ชี้หลังจากนี้สถานพยาบาลต้องขายยาไม่เกินราคาหน้าฉลากและออกบิลโดยเฉพาะ ห้ามเหมารวมกับค่าใช้จ่ายอื่น พร้อมให้ อย.รวบรวมราคายาจำหน่ายปลีกทุกชนิดแสดงไว้บนเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบ ก่อนชง กกร.ออกประกาศใน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1แสนบาทจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นสพ.สยามรัฐ : เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีมีข้อครหากรมการค้าฯ ละเลยต่อภารกิจปรับโครงสร้างราคายาว่า  ทางกรมมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเรื่องดังกล่าว ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงที่มี รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน แต่ที่ไม่ออกหน้าเพราะกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพ ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วว่าหลังจากนี้สถานพยาบาลจะต้องแยกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ออกจากค่ายาอย่างชัดเจน โดยผู้ผลิตยาจะต้องระบุราคาจำหน่ายไว้บนบรรจุภัณฑ์ และสถานพยาบาลหรือร้านค้าจำหน่ายจะไม่สามารถจำหน่ายเกินราคาบนบรรจุภัณฑ์ได้ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องแยกแสดงในบิลค่าใช้จ่ายออกมาต่างหากไม่ใช่นำไปบวกรวมไว้กับราคายา

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ยังจะต้องรวบรวมราคาจำหน่ายปลีกยาทุกชนิดแสดงไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบและสามารถเปรียบเทียบราคาจำหน่ายได้อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างนำข้อสรุปดังกล่าวไปทำความเข้าใจกับผู้ผลิตยา เพื่อให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวหลังจากทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็จะต้องส่งเรื่องมายังกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อออกประกาศ โดยอาศัยมาตรา 25 (3) ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนำไป สู่การบังคับใช้ต่อไป โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 19 มิถุนายน 2558