ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการค้าภายใน พณ.แจง พร้อมกำหนดมาตรการรองรับขายยาไม่เกินราคาหน้ากล่องทันที หลัง สธ.ส่งหนังสือมาให้พิจารณา ระบุใช้กับยาทุกชนิด หากพบจำหน่ายเกินราคาหน้ากล่อง ปรับ 1 แสนบาท และจำคุก 5 ปี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาค่ารักษาพยาบาลแพง  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปให้กำหนดราคายาเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้กำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ก็พร้อมกำหนดมาตรการออกมารองรับทันที หากกระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือมาให้พิจารณา

"ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ยาเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่กำหนดมาตรการใดๆ ออกมาแบบชัดเจน ถ้ากระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือมาให้พิจารณา กรมจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ก.ก.ร.) ที่มี รมว.พาณิชย์เป็นประธาน เพื่อกำหนดมาตรการดังกล่าวออกมาทันที" นายบุณยฤทธิ์ กล่าวและว่า สำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้ ไม่ใช่การกำหนดราคา แต่เป็นมาตรา 25(3) ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไข หลักการ มาตรการ ในการผลิต ซื้อขาย จำหน่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก คือ กำหนดให้ผู้ผลิตยาพิมพ์ราคายาขายปลีก ลงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์  หรือหากติดเป็นสติ๊กเกอร์ ก็ต้องติดมาจากต้นทางคือ โรงงานที่ผลิตและเป็นราคาขายปลีกที่ผู้จำหน่ายปลีกต้องขายในราคาตามหน้ากล่องเท่านั้น รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนเอง ก็ต้องคิดราคาตามหน้ากล่องเท่านั้น เมื่อมีการสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วย

อธิบดีกรมการค้า ภายในกล่าวด้วยว่า มาตรการดังกล่าวจะใช้กับยาทุกชนิด โดยราคาขายปลีกที่ถึงมือผู้บริโภคต้องซื้อไม่เกินราคาหน้ากล่องเท่านั้น แต่ถ้าพบมีการจำหน่ายเกินราคาหน้ากล่อง จะมีโทษปรับ 1 แสนบาท และจำคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ ในรายละเอียด กระทรวงสาธารณสุขต้องไปหารือกับบริษัทผู้ผลิตยาก่อน ส่งเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้พิจารณาออกมาตรการต่อไป

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กระทรวงกำหนดมาตรการระยะสั้นออกมาแล้ว คือ การให้สถานพยาบาลจัดทำบัญชีราคายาและแสดงบัญชีราคายาและค่าบริการ ในจุดที่เปิดเผย สังเกตได้ง่าย  ซึ่งอาจทำในรูปแบบดิจิตอล ลงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือจัดทำเป็นสมุดบัญชี แบบใดก็ได้ โดยในส่วนนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการไม่ติดป้ายแสดงราคายา และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ก็แจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิชย์ เบอร์ 1569

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 15 มิถุนายน 2558