‘พาณิชย์’ เปิดรายชื่อ 164 รพ.เอกชนสีเขียวราคายาไม่แพง

Fri, 2019-10-18 10:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"กระทรวงพาณิชย์" ประกาศ รายชื่อ รพ.เอกชนสีเขียวคิดราคาไม่แพง 164 แห่ง จาก รพ.ทั้งหมด 354 แห่ง ให้ประชาชนตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ พร้อมจูงใจ รพ.กลุ่มสีเหลืองและแดงที่คิดราคายาแพงให้เข้ามาอยู่สีเขียวมากขึ้น เตรียมให้คณะบัญชี จุฬาฯศึกษาสาเหตุ หากพบแพงเกิน เรียกมาสอบถาม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกรมการค้าภายใน ได้เผยแพร่รายชื่อ โรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มสีเขียว เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ โดยผลการพิจารณาพบว่า กลุ่มสีเขียว ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลคิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย มีโรงพยาบาล 164 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 354 แห่ง

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสีเขียว ได้ผ่านการพิจารณาจากเกณฑ์ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จำนวนรายการยาที่โรงพยาบาลนั้นจำหน่าย สูงกว่าราคาเฉลี่ยไม่เกิน 50% ของรายการที่แจ้ง ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100% และในช่วงระยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลนั้นต้องไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

โดยในจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสีเขียว ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 91 เตียงขึ้นไปมีจำนวน 70 แห่ง โรงพยาบาลขนาดกลาง 31-90 เตียง 48 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1-60 เตียง 46 แห่ง
นายวิชัย กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางกรมการค้าภายใน จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุดเพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ที่จะให้กับโรงพยาบาลเอกชนสีเขียวไปติดที่โรงพยาบาล เพื่อยกย่องและแสดงให้ประชาชนเห็นว่า โรงพยาบาลนี้มีความโปร่งใสเป็นธรรมในการคิดราคายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมี

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในอยากจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชน ที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสีเหลือง และสีแดง เข้ามาอยู่ในกลุ่มสีเขียวมากขึ้น ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่เหลือ ที่ถูกจัดกลุ่มสีเหลืองและสีแดง จะให้ทางคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาเพิ่มเติม อัตราการคิดค่าส่วนเหลื่อม ทั้งราคายาและเวชภัณฑ์ว่า โรงพยาบาลใด มีการคิดค่าส่วนต่างอย่างไร และหากพบว่าคิดส่วนต่างราคาจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์แพงเกินไปก็จะเรียกมาสอบถาม

"ในหลักการ การคิดราคายาและเวชภัณฑ์ ไม่ควรมีการคิดส่วนต่างของราคาแตกต่างกันมากนัก ควรปรับให้ใกล้เคียงกัน ยกเว้นค่าบริการ จะเปิดช่องให้คิดอัตราได้แตกต่างตามคุณภาพของบริการและสถานภาพของโรงพยาบาล" นายวิชัย กล่าว

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ มีความเป็นธรรม จำนวน 164 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลปทุมเวช  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลแมคคอมิคส์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาล ศิครินทร์หาดใหญ่ 

โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ ที่นี่

Comments

Submitted by ขอบคุณพาณิชย์ on
เมื่อสาธารณสุขไม่ดำเนินการคุ้มครองการขูดรีดประชาชนผู้เจ็บป่วย กรทรวงพาณิชย์ก็ต้องมาดำเนินการเอง...... ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน ท่านวิชัย โภชนกิจ และท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์.......ชีวิต สุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนคนไทย ไม่ใช่สินค้าทางอุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลและการแพทย์เชิงพาณิชย์(Medical Hub) ที่มุ่งหวังฟันกำไรสูงสุดโดยไร้การควบคุม เพื่อนำผลกำไรมาแบ่งปันแก่เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นในระบบทุนนิยมสามานย์

Add new comment