สธ.ศึกษาผล ปิดป้ายราคายาใน รพ.ใหญ่ ก่อนประกาศใช้

Sat, 2015-11-28 14:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เร่งดำเนินการ 2 เรื่องแก้ปัญหาค่ารักษาแพง กำหนดราคายาสมเหตุผล เสนอ พณ.ออกประกาศให้บริษัทติดป้ายราคายา อย.ติดตามให้ส่งราคายาเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ อยู่ระหว่างจัดส่งรายการยาที่ปิดป้ายราคาให้ รพ.ใหญ่ ทั้งในและนอกสังกัดตรวจสอบผลกระทบ ก่อนประกาศใช้ต่อไป ส่วนค่ารักษา มอบ สบส.ตั้ง คกก.ศึกษาพิจารณากำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา “ค่ารักษาพยาบาลแพง” โดยได้เร่งดำเนินการใน 2 เรื่องคือ

1.การกำหนดค่ายาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย โดยเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศให้ให้บริษัทติดป้ายราคายา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างติดตามให้ผู้ประกอบการจัดส่งราคายา เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ รวมทั้งส่งรายการยาที่ปิดป้ายราคาจาก 4-5 บริษัท ประมาณ 500 รายการ ให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในและนอกสังกัด อาทิ มหาวิทยาลัย กองทัพ เอกชน ตรวจสอบว่าจะมีผลกระทบจากการปิดป้ายราคายาหรือไม่ ก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชน โดยศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหา หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะประกาศใช้ต่อไป  

2.ในส่วนค่ารักษาพยาบาล เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งคณะกรรมการศึกษาพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราราคาค่ารักษาพยาบาลหลักๆ ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งภาคประชาชนและสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข มีพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ ให้ประชาชนรับทราบก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากค่าบริการไม่เป็นไปตามที่แสดงไว้ หรือไม่ได้ความเป็นธรรมจากการรับบริการ ได้จัดช่องทางด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 021937999 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ มีเว็บไซต์ www.hospitalprice.org แสดงข้อมูลราคาอัตราค่าบริการโรงพยาบาลเอกชน เปรียบเทียบราคาโรงพยาบาลเอกชนหลักๆ 10 กว่าแห่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนเข้าไปศึกษา ซึ่งขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้ข้อมูลจำนวนมาก 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม