ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.สรพ.แจง รพ.ไม่ผ่านประเมิน HA สาเหตุหลัก มาจากปัญหาบุคลากรที่มีจำกัด เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน อีกทั้งการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความชำนาญไปทำงานส่วนอื่น จนไม่เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ระบุ ปัญหา รพ.ขาดทุนไม่ใช่ปัจจัยทำให้ไม่ได้รับการรับรอง HA เพราะมีหลายแห่งขาดทุนแต่ก็ผ่านการประเมินได้

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขณะนี้ได้ประเมินไปแล้ว 84.30 % ของจำนวนโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั้งหมดที่มี 841 แห่ง โดยโรงพยาบาล 59.33 % ได้ HA ระดับ 3 และ 24.61 % ได้ระดับ 2 และอีก 0.36 อยู่ที่ระดับ 1

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลไม่ผ่านการรับรองคุณภาพนั้น สาเหตุหลักๆ มาจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องจากปัญหาบุคลากรมีจำกัด ทำให้บุคลากรที่มีอยู่เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน นอกจากนี้ยังเกิดจากการหมุนเวียนบุคลากร ทำให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความชำนาญถูกหมุนเวียนย้ายไปทำงานส่วนอื่น จนไม่เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน

“แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อทำให้มีคุณภาพแล้วจะทำให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น บางแห่งยังคิดว่าถ้ามีคุณภาพแล้ว คนไข้จะมีเยอะมากขึ้น หรือบางแห่งก็คิดว่ามีคนไข้เยอะอยู่แล้ว จะเพิ่มคุณภาพไปทำไม แนวคิดแบบนี้มันบล็อกไม่ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการ” นพ.อนุวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นพ.อนุวัฒน์ มองว่าปัญหาโรงพยาบาลได้รับงบประมาณไม่พอจนเกิดภาวะชาดทุน ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ เพราะมีหลายโรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะขาดทุนแต่ก็ยังผ่านการรับรองคุณภาพได้ แต่กระนั้น ปัญหาขาดทุน เป็นปัจจัยซ้ำเติมการพัฒนาคุณภาพมากกว่า เพราะทำให้การฝึกอบรมบุคลากร การปรับปรุงงานต่างๆ ทำได้ยากลำบากขึ้น เนื่องจากติดขัดปัญหางบประมาณ