สรพ.

 • ปลัด สธ. ลั่นคนจะดีไม่ได้อยู่ที่ฤกษ์เกิด ถือฤกษ์ยามมาก เสี่ยงอันตรายกับแม่-ลูก ยอมรับ บุคลากรน้อย ทำงานหนัก ส่งผลเครียดหงุดหงิด เร่งบรรจุเป็น ขรก.-เพิ่มค่าตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจ ตรึงคนในระบบแบ่งเบาภาระงาน ด้าน “หมอยงยศ” เผยจากรายงานยืนยันได้ 100% เป็นความขัดแย้งส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการรับเงินรับทอง 
  2019-11-23 10:30
 • หมอประสิทธิ์ชี้ สามเหลี่ยมระบบสุขภาพที่ดี คือ ผู้บริหารประเทศ ผู้ให้การรักษา และผู้ป่วย ญาติ ผู้บริโภค ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องไปด้วยกัน ในประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีจะให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ส่วนเท่าๆกันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ในไทย ผู้ป่วย ญาติและผู้บริโภค ได้รับความสำคัญน้อยเมื่อเทียบกับส่วนอื่น
  2019-10-12 10:10
 • วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย วันที่ 17 ก.ย. 2562 หนึ่งในเวทีเสวนาได้เชิญทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการและรับบริการ
  2019-09-20 12:28
 • พยาบาล ER วอนผู้มีอำนาจเร่งกำหนดนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยในระหว่างการส่งตัวคนไข้ที่เป็นจริงเสียที ชี้อุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งโครงสร้างรถไม่ปลอดภัย ไม่มีการยึดตรึงอุปกรณ์บนรถ คนขับรถควงเวร
  2019-09-20 12:12
 • สรพ.ผนึกภาคีเครือข่ายสุขภาพ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 16-17กันยายน นี้ มุ่งหวังทุกภาคส่วนแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมความปลอดภัย ลุยสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.2P Safety 370 แห่ง เร่งเดินหน้าขยายครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั่วประเทศ ตั้งเป้าในอนาคตลดค่าบริการสาธารณสุขให้ประชาชน
  2019-09-14 16:23
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA AWARD สืบทอดคุณค่าความเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างสมพระเกียรติ ด้วยการนำแนวคิดจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานและปรัชญาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มีรากฐานจากการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเสมอภาค มาเป็นเป้าหมายของความสำเร็จองค์กร
  2019-07-04 13:10
 • กระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Clinic Accreditation) หรือ TDCA นับเป็น “เกณฑ์มาตฐาน” ระดับสากล ที่ทันตแพทยสภาพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการ
  2019-03-16 11:54
 • 7 รางวัล ใน 2 ปี คือความสำเร็จของคลินิกทันตกรรมของ รพ.รัฐทุกแห่งใน จ.บุรีรัมย์ ที่พัฒนาการให้บริการจนสามารถข้ามผ่านเกณฑ์สถานพยาบาลที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Clinic Accreditation หรือ (TDCA) นั่นหมายถึงความมั่นใจของผู้ให้บริการ และความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับบริการ
  2019-03-14 10:45
 • ทันตแพทยสภาลงนามร่วมกับ สรพ.ใช้ผลรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม (TDCA) ของทันตแพทยสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA พร้อมพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม เพื่อบริการทันตกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข
  2019-03-06 12:36
 • อดีตประธานบอร์ด HA แนะศึกษาแนวทางญี่ปุ่น จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีทารกสมองพิการจากการคลอด” ซื้อประกันคุ้มครองการคลอดไม่ปกติ สนับสนุนครอบครัวคนไข้ระยะยาวในการเลี้ยงดู ทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการทำคลอดที่มีภาวะไม่ปกติ ช่วยลดการฟ้องร้อง สร้างความมั่นใจคนไข้และหมอสูติ หลังจำนวนนักศึกษาเลือกเรียนหมอสูติลดลง ขณะที่หมอสูติในระบบหันมาบริการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์แทน
  2019-02-20 10:13
 • สรพ.ลงพื้นที่เชียงราย ถอดบทเรียน รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA ตามรอยระบบการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด้าน “รอง ผอ.รพ.เชียงรายฯ” เผยหัวใจความสำเร็จ "คน-สถานที่-ตัวระบบรองรับสถานการณ์" ต้องพร้อมลุยพัฒนางานภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความปลอดภัยคลอบคลุมพื้นที่ล้านนา เชียงราย-พะเยา ทันสมัยที่สุดในประเทศด้วยระบบ AOC ติดตั้งในรถพยาบาลชุมชนทุกคัน ช่วยส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่สามารถดูแลทำการรักษาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสรอดชีวิตปลอดภัยสูงสุด
  2019-01-26 12:25
 • ผอ.ศูนย์สันติวิธี สธ.ชี้แนวโน้มการฟ้องร้องทางการแพทย์สูงขึ้นเรื่อยๆ เผยข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี สธ.ชนะคดีฟ้องร้องทางการแพทย์ 45 คดี ไกล่เกลี่ยจบชั้นศาล 164 คดี และแพ้ 21 คดี ต้องจ่ายเงินให้ผู้ร้อง 36 ล้านบาท แจงมาตรการ 2P safety ช่วยแก้ไขปัญหาได้ พร้อมจับมือ สปสช. – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ – สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับเขต
  2019-01-10 15:22

Pages