สรพ.ขยายเวลารับรอง HA ให้ รพ.ที่ประสบภัยน้ำท่วมใต้อีก 1 ปี พร้อมลดค่าเยี่ยมสำรวจ

สรพ.ช่วยโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยการขยายระยะเวลาในการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลอีก 1 ปี ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจ รพช.ที่มีประชากรสิทธิ UC ไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตจังหวัดใต้ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย และหนึ่งในนั้นเป็นโรงพยาบาลที่กำลังจะหมดอายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัย สรพ.จึงขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองได้ทันเวลาออกไปอีก 1 ปี โดยยินดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมสำรวจในครั้งต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงพยาบาลสามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้ส สรพ.พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า สรพ. ยังได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริหาร สรพ.ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ให้ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจสำหรับโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ UC (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในความรับผิดชอบไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 

การลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจนี้จะช่วยลดภาระทางการเงิน หรือข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานบริการที่ดีและมีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับ 

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 41 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 48 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 41 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 48 นาที ago
กลับด้านบน