ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : "นพ.รัชตะ" ดึง "นพ.สุวิทย์" นั่งประธานระดมทรัพยากรแก้ปัญหางบประมาณหลักประกันสุขภาพ “อัมมาร” เป็นที่ปรึกษา พร้อม สภาพัฒน์ฯ สำนักงบฯ กรมบัญชีกลาง สวรส. HITAP สวปก. ทีดีอาร์ไอ มี สวปก. และ สปสช.เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการสร้างความยั่งยืนของระบบในระยะยาว ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

รมว.สาธารณสุข ได้แต่งตั้งให้ ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นที่ปรึกษา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ คณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สปสช. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ทีดีอาร์ไอ โดยมี นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เป็นกรรมการและเลขานุการ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

ส่วนประเด็นที่มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. ระงับการปฏิบัติหน้าที่นั้น ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ยังต้องมีกระบวนการสอบสวนต่อไปว่า นพ.วินัย มีความผิดเรื่องอะไร โดยจากที่พูดคุยกัน นพ.วินัย ก็ยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการว่าจะมีการสอบสวนเรื่องใดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้ทราบว่า นพ.วินัย ได้เข้าพบและพูดคุยกับ รมว.ยุติธรรม ที่เป็นเจ้าของเรื่องแล้วอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งยังต้องรอตรวจสอบต่อไปว่ามีเรื่องใดที่ต้องสอบสวน

ที่มา : www.posttoday.com