ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณทีมแพทย์เมิร์ทไทย 7 ชุด ที่ไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล มั่นใจประสบการณ์ 72 วันจากเนปาล สร้างทักษะ เติมเต็มศักยภาพ ความพร้อมการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมขยายผลสู่ทุกพื้นที่ในปีนี้   

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อม นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมโครงการ “ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมแพทย์ไทยที่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2558 รวม 72 วัน ทั้งหมด 7 ทีม จำนวน 107 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ ให้เป็นที่ชื่นชม

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินทุกรูปแบบ เป็นทีมเฉพาะกิจ เรียกว่าทีมเมิร์ท (MERT : Medical Emergency Response Team) เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลา ทุกเขตสุขภาพ ลงไปถึงระดับอำเภออย่างน้อย 1 ทีม ขณะนี้ดำเนินการได้ 60 ทีม ทีมละ 17 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค ดูแลปัญหาจากภัยพิบัติครอบคลุมทุกมิติทั้ง กาย ใจ สิ่งแวดล้อม การส่งทีมเมิร์ทของไทยไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลครั้งนี้ สามารถสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี       

ศ.นพ.รัชตะ มอบหมายให้กรมการแพทย์เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สอนเทคนิครับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และส่งเสริมการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จริงของทีมแพทย์ไทย ที่ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ

ด้าน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาทีมแพทย์เมิร์ทของไทยที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยมีการจัดการแข่งขันทีมแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่การทดสอบสมรรถนะ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การแก้โจทย์ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย และการทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ ในการแข่งขัน 3 ครั้งที่ผ่านมา ไทยได้ส่งทีมแพทย์เข้าร่วมครั้งละ 2 ทีม ประสบความสำเร็จมาก คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 3 ครั้ง มั่นใจได้ว่าทีมแพทย์ไทยมีทักษะ ประสบการณ์ และศักยภาพ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้