ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมออำนวย” ย้ายอีก “ผู้ตรวจฯ 4 เขต” ลั่นเพื่อความเหมาะสม ไร้การเมืองแฝง ด้าน “หมอประชุมพร” สพศท.จวกเป็นเกมการเมือง เอื้อประโยชน์แพทย์ชนบท ยุคนี้ไร้ธรรมาภิบาล

นพ.อำนวย กาจีนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีคำสั่งแต่งตั้ง “นพ.อำนวย กาจีนะ” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นรักษาราชการแทนปลัด สธ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อแทนรักษาการเดิม คือ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ.ที่ขอออกจากตำแหน่งเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสุขภาพ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจเป็นเพราะ นพ.สุรเชษฐ์ ไม่รับลูกเรื่องการออกคำสั่งย้ายข้าราชการประจำหรือไม่ เพราะหลังจากนพ.อำนวย ได้เป็นรักษาการฯได้ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการ และปรับบทบาทอำนาจรองปลัด สธ. ซึ่งหนึ่งในนั้นมีบุคคลใกล้ชิด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. อย่าง นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ.โดยลดอำนาจการบริหารกลุ่มประกันสุขภาพ เป็นต้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ. ในฐานะรักษาราชการแทนปลัด สธ. ลงนามคำสั่งที่ สธ.0201.042.4/ว 342 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่องการบริหารจัดการเขตสุขภาพกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายผู้ตรวจราชการ สธ.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพฯ โดยส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยคำสั่งดังกล่าวได้มอบหมายงานดังนี้ 1.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เขตสุขภาพที่ 5 ดูแลจ.กาญจบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จากเดิมปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 12 

2.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการสธ. ให้ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 7 ดูแล จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จากเดิมดูแลเขตสุขภาพที่ 9  3.นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ สธ.ให้ปฏิบัติงานเขตที่ 9 ดูแล จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์  จากเดิมดูแลเขตสุขภาพที่ 7 และ 4.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ตรวจราชราชการ สธ. มอบหมายให้ปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 12 ดูแล จ.พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จากเดิมปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 5 โดยทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

นพ.อำนวย กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่า การย้ายครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนบทบาทมีด้วยกัน 4 ท่าน  เป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสม ไม่มีอะไรมาก บางคนได้ไปอยู่เขตสุขภาพที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ำ  

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า การย้าย นพ.รัฐวุฒิ เนื่องจากต้องการเอื้อประโยชน์ต่อชมรมแพทย์ชนบท เพราะ นพ.รัฐวุฒิ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท  ซึ่งเป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ถูกสอบกรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยไม่แล้วเสร็จเป็นเวลานาน  นพ.อำนวย กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ส่วนเรื่องการสอบ นพ.เกรียงศักดิ์ เรื่องนี้ตนไม่ทราบ ขอไปดูรายละเอียดก่อน

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อระบบราชการ เป็นเกมการเมือง อย่างกรณีการย้าย นพ.รัฐวุฒิ ซึ่งดูแลเขตสุขภาพที่ 7 หนึ่งในนั้นมี รพ.ชุมแพ ที่มี นพ.เกรียงศักดิ์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็น ผอ.รพ. โดยในแวดวงทราบดีว่า นพ.เกรียงศักดิ์ กำลังถูกตรวจสอบกรณีการบริหาร รพ.ที่อาจขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยล่าช้ากว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้ราชการเสียหาย ที่สำคัญไม่ค่อยอยู่ รพ. จึงถูกมองว่า อาจเพราะเหตุนี้จึงมีการย้าย นพ.รัฐวุฒิ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มหมอชนบทหรือไม่ และให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ มาทำหน้าที่แทน จึงไม่แน่ใจว่าการย้ายครั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรกันแน่ ยิ่งขณะนี้จะมีการรายงานผลการดำเนินการเขตสุขภาพของแต่ละเขต แต่มีการย้ายไปมาก็ไม่รู้ว่างานจะเดินอย่างไร   

“สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ย้าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่แน่ใจว่า นี่คือระบบธรรมาภิบาลที่ถูกต้องจริงๆ หรือไม่ เพราะตั้งแต่ นพ.สุรเชษฐ์  มารักษาการแทน ก็เริ่มมีคำสั่งปรับเปลี่ยนหน้าที่ ย้ายข้าราชการประจำ พอมา นพ.อำนวย ก็มีคำสั่งย้ายอีก ยุคนี้ถือว่านอกจากเปลี่ยนรักษาการปลัด สธ.บ่อยแล้ว ยังย้ายข้าราชการประจำเยอะอีก” พญ.ประชุมพร กล่าว และว่า ยุคนี้อะไรก็ดูแปลกๆ อย่างก่อนหน้านี้ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สุราษฎร์ธานี มาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ ได้ถูกปรับย้ายจาก นพ.สสจ.มาเป็นนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญที่สำนักงานปลัด สธ. ซึ่งอาจมองว่าจากระดับซี 9 ในตำแหน่ง นพ.สสจ.มาอยู่ซีเดียวกันเพื่ออะไร หากพิจารณาดีๆ ก็เพื่อรอขึ้นซี 10 หรือไม่ เป็นการเปิดทางสายงานบริหาร ทุกอย่างไม่แน่ใจว่ามีธรรมาภิบาลอย่างไร