ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ทริสเรทติ้งเพิ่มเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ BH หรือ รพ.บำรุงราษฎร์ เป็นระดับ A+ จากเดิมที่ระดับ A เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัตราทำกำไร ขณะที่การก่อหนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ

ทริสเรทติ้งแจ้งว่าได้เพิ่มเครดิตอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เป็นระดับ "A+" จากเดิมที่ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มคงที่ เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัตราการทำกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท ในขณะที่การก่อหนี้คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้จะมีการขยายการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ตามแผนก็ตาม

ทั้งนี้ อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย ตลอดจนตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบริษัท

จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากข้อจำกัดจากการมีโรงพยาบาลหลักเพียงแห่งเดียว รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ

แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหมายที่บริษัทจะสามารถรักษาสถานะผู้นำในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเอาไว้ได้ และคงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อไป

บริษัทมีปริมาณเงินสดคงเหลือที่ค่อนข้างมากและกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอในช่วงที่มีการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 24 กันยายน 2558