ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ขอคืนความเป็นธรรมให้ ‘นพ.วินัย’ เลขาธิการ สปสช.หลังถูกมาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แจง 6 ปรากฎการณ์ สปสช.ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีการทุจริต จึงขอความเป็นธรรมให้ นพ.วินัย เพื่อแสดงถึงธรรมาภิบาลในยุคสมัยการปฏิรูป

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอคืนความเป็นธรรมแก่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.โดยใช้ ม.44 แขวน นพ.วินัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 รวมทั้ง คตร.และ สตง.ต่างตั้งข้อกล่าวหาอย่างอึกทึกครึกโครมจนชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าทุจริต นั้น 

บัดนี้ เวลาผ่านมาเกือบ 5 เดือนหลังจากใช้คำสั่งมาตรา 44 แล้ว ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

1.คตร.ได้ออกมายอมรับว่าไม่มีทุจริต มีเพียงแต่มีแนวคิดและแนวทางในการตีความกฎหมายที่ต่างกัน

2.สตง.และกรรมการทุกชุดที่ตั้งขึ้นมา ต่างก็สรุปไปในแนวทางเดียวกันว่าไม่มีการทุจริต

3.นายกรัฐมนตรีเองก็ได้นำโครงการหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปอวดชาวโลกในเวทีการประชุมสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ

4.องค์การอนามัยโลกประกาศชื่นชมประเทศไทย ประกาศให้ไทยเป็นหัวขบวนและเป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการนำไปสู่การพัฒนาหลัก ประกันสุขภาพในระดับนานาชาติ

5.กระทรวงการคลังได้มอบรางวัลองค์กรที่ มีการบริหารจัดการดี มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลดีเด่น เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยท่านนายกประยุทธ์มามอบรางวัลด้วยตนเอง

6.กพร.ได้พิจารณาประเมินองค์กรมหาชนภายใต้กำกับของรัฐทั้งหมดทุกหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และได้ประกาศให้ สปสช.เป็นองค์กรมหาชนที่มีคะแนนสูงที่สุด เสนอให้ ครม.รับทราบ

ปรากฏการณ์ทั้ง 6 ประการนี้ ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่า สปสช.ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ ในท่ามกลางมรสุมแห่งความอิจฉาและการกล่าวหาใส่ความจากฝ่ายแพทย์พาณิชย์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า “ไม่มีการทุจริต” อีกทั้งยังได้รับรางวัลมากมายที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่จนถึงปัจจุบัน 5 เดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่คืนตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้กับ นพ.วินัย แต่ประการใด

ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขหลากหลายวิชาชีพ จึงขอความเป็นธรรมแทน นพ.วินัย โดยขอให้นายกรัฐมนตรีได้โปรดคืนความเป็นธรรมให้กับ นพ.วินัย เลขาธิการ สปสช. ผู้ไม่มีความผิดใดๆ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงธรรมาภิบาลในยุคสมัยการปฏิรูปที่มีอยู่จริง