ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอเทียม’ เผย รัฐบาลเคาะ สมสส. อยู่ภายใต้สังกัด สวรส. เหตุไม่มีนโยบายแยกหน่วยงานเป็นอิสระเพิ่ม ด้าน รมว.สธ. ตั้ง ‘หมอชาตรี’ เป็นประธานคณะทำงาน เร่งจัดตั้ง สมสส.ให้แล้วเสร็จ ทำหน้าที่หน่วยงานกลาง ทั้งรับส่งข้อมูลและตรวจสอบการเรียกเก็บบริการระหว่างกองทุนรักษาพยาบาลและผู้ให้บริการ เชื่อไม่กระทบ อย่างน้อยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

นพ.เทียม อังสาชน

นพ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) หรือ National Clearing House ว่า ขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือส่งไปยังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อสอบถามความเห็น เนื่องจากจะให้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้สังกัดอยู่ภายใต้ สวรส. ทั้งนี้สาเหตุเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายให้มีการจัดตั้งหน่วยงานออกเป็นองค์การมหาชนเพิ่มเติม และการที่ให้สังกัด สวรส. เนื่องจาก ศมสท. ที่ทำเรื่องนี้เป็นหน่วยงานภายใต้ สวรส.มาก่อน อีกทั้ง สวรส.เป็นหน่วยงานวิชาการ ไม่เกี่ยวข้องกับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้ซื้อบริการ จึงเป็นหน่วยงานกลางได้

ดังนั้นที่ผ่านมาทาง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข จึงได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ศมสท. และตัวแทน 3 กองทุนระบบสุขภาพ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนแพทย์ นอกจากนี้ยังเชิญผู้แทน กพร.เข้าร่วมหารือ และเห็นสรุปตรงกันว่าให้ สมสส.อยู่ภายใต้ สวรส.ไปก่อน และเมื่อดำเนินระบบจนกระทั่งรัฐบาลมั่นใจแล้ว จึงค่อยขยับเป็นองค์การมหาชนได้ เช่นเดียวกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ที่ออกเป็นองค์การมหาชนในภายหลัง  นอกจากนี้ รมว.สาธารณสุข ยังได้ตั้ง นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงานในเรื่องนี้ เพื่อเร่งรัดการจัดตั้งให้เร็วขึ้น และได้มีการประชุนนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา

นพ.เทียม กล่าวว่า แม้ว่า สมสส.จะไม่ได้ออกเป็นหน่วยงานอิสระอย่างที่ผลักดันก่อนหน้านี้ แต่การให้อยู่ภายใน สวรส.ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยคือต้องผลักดันให้มีการจัดตั้ง สมสส.ออกมาก่อน เพื่อทำหน้าที่ในการรับส่งและคอยตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความไว้ใจ เพราะขณะนี้งานนี้ สปสช.เป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่เช่นนั้นความเป็นกลางในระบบสุขภาพจะไม่เกิดขึ้น

“ดีที่สุดคือเป็นองค์กรกลาง หากเป็นนิติบุคคลได้ยิ่งดี แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีนโยบายให้แยกหน่วยงานเป็นอิสระ อย่างน้อยก็อยู่ สวรส.ยังดีกว่า และยังเป็นองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยบริการ ซึ่งการทำในเรื่องนี้เพื่อลดความขัดแย้งและทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบ” นพ.เทียม กล่าว