รมว.สธ.รับข้อเสนอ SAFE พัฒนา 30 บาท ตั้งคณะทำงานเดินหน้าต่อ ยันปี 59 ยังเหมือนเดิม

Tue, 2015-12-29 18:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอปิยะสกล’ รับข้อเสนอ SAFE จาก คกก.ชุด ‘หมอสุวิทย์’ พร้อมตั้งคณะทำงานเดินหน้าหาทิศทางในอนาคตภายใต้หลักการนี้ ระบุหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องถ้วนหน้าของประชาชน ทุกประเทศบอกว่าเป็นระบบที่ดี ยันไม่ลดสิทธิเดิมที่ประชาชนได้รับ ถ้าลดแปลว่าไม่พัฒนา แต่จะทำให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป ส่วนปี 59 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทุกอย่างเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังรับฟังข้อเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ จากคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้นำเสนอ ว่า สธ.จะรับข้อเสนอแนะทั้งหมด และตั้งคณะทำงานที่มีความหลากหลาย มีภาคประชาสังคม และอาจจะเชิญ ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา มาเป็นคณะทำงานด้วย เพื่อศึกษาดูความเป็นไปได้ สภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบันและในอนาคต โดยยึดหลักว่าการแก้ปัญหาหนึ่งต้องไม่ทำให้เกิดอีกปัญหาหนึ่ง

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพที่ประเทศไทยทำอยู่นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ในระดับนานาชาติต่างให้ความเชื่อถือ ยืนยันได้ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่จะหาดูหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะกระทบต่อความยั่งยืนแน่นอน ต่อไปนี้คือจะมาดูว่าจะพัฒนาอย่างไรต่อไป

วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ท่านนายกฯ ก็ฝากว่า เรื่อง 30 บาท ช่วยชี้แจงด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิก จากที่มีอยู่เดิม จะทำให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่สร้างให้เกิดปัญหาทางงบประมาณ และจะพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงหางบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

“ดังนั้น ผมจะรับข้อเสนอทั้งหมด และจะตั้งคณะทำงานในเร็วๆ  นี้ คาดว่าหลังปีใหม่ 2559 นี้ จะเห็นหน้าตาของคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งได้เรียนแล้วว่ามีองค์ประกอบของหลายภาคส่วน ภาคประชาสังคม กรรมการบางท่านจากคณะกรรมการฯ ชุดนี้ นักเศรษฐศาสตร์ โดยยึดหลักการจากข้อเสนอนี้ และมองไปถึงทิศทางในอนาคต และในปี 59 นี้ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” รมว.สาธารณสุข กล่าวและว่า ยืนยันว่าหลักประกันสุขภาพเป็นระบบถ้วนหน้าหรือ Universal สำหรับประชาชนทุกคน เป็น universal เพื่อสุขภาพของประชาชน ที่ดีแล้วก็จะทำให้ดียิ่งขึ้น เราจะเดินไปในหลักการ SAFE ซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้

“เราไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีอคติ เปิดเผยทุกอย่าง ผมพูดมาตลอดว่าเป็นระบบที่ดี ทุกประเทศบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเป็นระบบที่ดี และขอย้ำว่า การจะพัฒนาใดๆ ต้องไม่ลดสิทธิเดิมที่ประชาชนเคยได้รับ ถ้าลดแปลว่าไม่พัฒนา ทำมาแล้ว 14-15 ปี ต้องให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อเสนอ SAFE ดูได้จากข่าวนี้ “ชงแนวทางปรับบัตรทองเสนอ ‘ปิยะสกล’ 29 ธ.ค.นี้ ยึดหลัก SAFE”