ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทยเตรียมพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยให้เป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนอย่างครบวงจรด้านสุขภาพบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำร่องเปิดเมืองสปาคลองท่อมจังหวัดกระบี่ พร้อมเตรียมประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานของไทย ใน 3 เมืองของจีนหวังดึงรายได้เข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาพันธ์สปาไทย และสมาคมสปาไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน พร้อมตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเมืองสปานำร่องและเมืองสปาต้นแบบ โดยจะมีการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาให้เป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของไทยอย่างครบวงจร โดยเตรียมนำร่องเปิด เมืองสปาคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ภายใน 2 ปี ยกมาตรฐานน้ำพุร้อนให้เทียบเท่าสากล พร้อมให้บริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีการเปิดบ่ออาบน้ำพุร้อนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน มีการให้บริการสปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในบริเวณใกล้แหล่งน้ำพุร้อน และให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ พร้อมขยายผลไปอีก 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ราชบุรี เชียงใหม่ ลำปาง กาญจนบุรี และพังงา

นพ.ธวัช กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประชาชนที่มีรายดีในประเทศจีนนิยมเดินทางไปตรวจสุขภาพหรือรักษาสุขภาพที่ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการดึงรายได้เข้าประเทศไทย จึงมีโครงการเร่งด่วนเพื่อการส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสุขภาพในกลุ่มชาวจีนผู้มีรายได้ดี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชาสัมพันธ์การบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย เช่น การตรวจสุขภาพ การเสริมความงาม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในผู้มีบุตรยาก และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยในปี 2559 จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกว่างโจว ของประเทศจีน