ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สวปก.เผยประชาชนเรียกร้องให้ประกันสังคมปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ตลอด แต่ สปส.ยังไม่ทำ ชี้ชาวบ้านไม่มั่นใจคุณภาพการรักษาพยาบาล แนะตั้งกรรมการสุ่มตรวจสอบการรักษาพยาบาลของ รพ.ในเครือข่าย  

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กล่าวถึงการปฏิรูประบบประกันสังคมว่า สิ่งที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ควรเร่งดำเนินการคือ การปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ เนื่องจากถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนเรียกร้องให้ปรับปรุงมาโดยตลอด โดยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการทำข้อตกลงระหว่าง สปส.กับสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้สถานพยาบาลในเครือข่ายให้บริการไม่ครอบคลุมตามที่ผู้ประกันตนต้องการ เพราะไม่มั่นใจว่าการบริการนั้นอยู่ในขอบข่ายข้อตกลงที่ทำไว้กับ สปส.หรือไม่ ดังนั้น หลังจากนี้ สปส.ควรกำหนดกฎกติกาในการทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลให้ชัดเจน โดยเฉพาะการให้บริการ กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งโรค วิธีการรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ในการตรวจหรือรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ

นพ.ถาวรกล่าวอีกว่า สปส.ควรจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำในสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม เพื่อประสานงานให้กับผู้ประกันตนในกรณีเกิดปัญหา และควรตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในเครือข่ายเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน สปส.จะเร่งหาแนวทางสร้างความมั่นคงแก่กองทุนประกันสังคม เนื่องจากกองทุนต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีงานวิจัยระบุว่าในปี 2593 เงินกองทุนชราภาพที่อยู่ภายใต้กองทุนประกันสังคมจะหมด เห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาควรขยายฐานเงินเดือนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบให้มากกว่าปัจจุบันเป็นแบบภาพรวม แต่ไม่ควรใช้วิธีขยายฐานเงินเดือนในอัตราก้าวหน้าเช่นระบบภาษี เพราะระบบประกันสังคมเน้นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข หากขยายฐานเงินเดือนแบบอัตราก้าวหน้าจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกันตน บางคนมีเงินออมชราภาพมาก บางคนมีเงินออมชราภาพน้อย ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อผู้ประกันตนส่วนใหญ่

ขอบคุณที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 2 ก.พ. 2559