ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ปลื้มต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน จ.นนทบุรี ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันทำงานเพื่อผู้สูงอายุ เป็นประชารัฐอย่างแท้จริง ประชาชนชื่นชอบ ผู้สูงอายุชื่นชม พึงพอใจร้อยละ 90 มีนวัตกรรมใหม่ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ ลดค่าใช้จ่ายได้เท่าตัว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care Service) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบครบวงจร มีการสนับสนุนวิชาการและคัดเลือกผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) บริหารปัญหาชุมชนด้วยชุมชนเอง มีบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกว่า 60 คน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ให้มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดเตียงให้พัฒนาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านพัฒนาเป็นติดสังคม มีกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านตามแผนงานที่วางไว้ ดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาหาร ยา การออกกำลังกาย งานอดิเรก รวมทั้งส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การร้องเพลง เต้นรำ เล่นหมากรุก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น เทศบาลตำบลบางสีทอง แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ศูนย์สิรินธรและบ้านนนทภูมิ วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก มีชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อน ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดีขึ้น เป็นการทำงานแบบ “ประชารัฐ” อย่างแท้จริง ทำให้ประชาชนชื่นชอบ ผู้สูงอายุชื่นชม ผู้สูงอายุและครอบครัวพึงพอใจการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ90

ผลจากการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ฟื้นฟูฯ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ คือ

1.ผ้าอ้อมประหยัด เปลี่ยนรูปแบบเป็นตัดกางเกงให้พอดีกับผู้สูงอายุแล้วเปลี่ยนเฉพาะแผ่นผ้าอ้อม จากที่ต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เฉลี่ยตัวละ 20-30 บาท ซื้อเพียงแผ่นรองสำหรับซับแผ่นละ10-15 บาท ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่ง

2.รอกเพื่อสุขภาพ เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุให้ขยับ ยืดเส้นได้หลายอิริยาบถ ป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหมาะสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่บ้าน โดยรองนายกเทศบาลบางสีทองได้จัดทำในราคาประมาณ 200 บาทสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

3.ตารางยามหัศจรรย์กันลืม เป็นปฏิทินเตือนการกินยาของผู้สูงอายุรายวันและรายสัปดาห์ ทำเป็นช่วง เวลากินยา โดยใช้สีสันและรูปภาพ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่ลืมกินยา และครอบครัวและผู้ดูแลสามารถที่จะติดตามดูแลการกินยาของผู้สูงอายุ

ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุและครอบครัวพึงพอใจในนวัตกรรมต่างๆ นี้มาก และเตรียมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนบางสีทอง มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คอยดูแลให้บริการ สนับสนุนอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสภาพ พร้อมมีรถรับส่งผู้สูงอายุที่มารับบริการฟื้นฟูสภาพตามนัด โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. มีผู้มารับบริการวันละ 30 คน และเปิดให้บริการแห่งที่ 2 ณ วัดโคนอน ต.บางสีทอง ให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลาเดียวกัน