สปสช.รับคำท้า สธ.วิ่งโบกี้ 99 ชวนเครือข่ายผู้ป่วย-ปชช.วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 3 พ.ค.นี้

Mon, 2016-04-18 17:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.รับคำท้า สธ. พร้อมชวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายคนพิการแต่ใจยังสู้ ขบวนวีลแชร์ และ สปสช. 13 เขตร่วมรับคำท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ ออกมาวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาพตามความเหมาะของแต่ละคน วันที่ 3 พ.ค.นี้เพื่อบอกสังคมว่า เรื่องสุขภาพทุกคนเป็นเจ้าของ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” (Bogie 99 running challenge) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ภายหลังได้รับคำเชิญจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ส่งคำเชิญมายัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชฯ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ และผู้บริหารตระกูล ส. เช่น สปสช. สช.เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ทั้งบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

โฆษก สปสช. กล่าวต่อว่า สปสช.ได้เชิญ สปสช.ทั้ง 13 เขต ภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายเยาวชน UHC Young: พลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ รวมถึงคนพิการแต่ใจยังสู้ที่จะมีขบวนวีลแชร์ออกมาวิ่งออกกำลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” เพื่อวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศและบอกกับสังคมว่า เรื่องสุขภาพทุกคนเป็นเจ้าของที่ต้องร่วมสร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน 

ทั้งนี้เครือข่ายดังกล่าว เช่น เครือข่ายโรคไต, เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, เครือข่ายความพิการทางออทิสติก, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง (กลุ่มอาสาเพื่อเพื่อนมะเร็ง), เครือข่ายโรคหัวใจ, เครือข่ายโรคเบาหวาน, เครือข่ายความพิการทางการเห็น, เครือข่ายความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, เครือข่ายความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย, เครือข่ายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม, เครือข่ายความพิการทางสติปัญญา, เครือข่ายความพิการทางการเรียนรู้, เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว และเครือข่ายดูแลแบบประคับประคอง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมการวิ่งเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย ได้รับความนิยมจากประชาชน หลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ เช่น กิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99” หรือขบวนรถไฟนักวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 99 คนขึ้นไป เป็นการรณรงค์การออกกำลังกายที่จุดประกายจากคุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนลุมพินี จากกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกส่งต่อด้วยคำท้าทายไปยังบุคคลที่เป็นที่รู้จัก ได้รับความสนใจจากสังคม ล่าสุดถูกส่งต่อมาที่ ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นขบวนที่ 15 และได้ประกาศเชิญชวนให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมต่อไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “วิ่งโบกี้ 99” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา