ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

The Guardian : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา 8 ปีโดยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์รายงานในวารสารเดอะบีเอ็มเจ (The BMJ) ระบุว่า ความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์กว่า 250,000 คน

นักวิจัยพบว่ามากกว่า 9.5% ของการเสียชีวิตในสหรัฐฯ เนื่องจากข้อผิดพลาดทางการแพทย์

ลิขสิทธิ์ภาพ sfam_photo รหัสภาพ: 381538246 โดยผ่าน Shutterstock.com

นพ.มาร์ติน มาการี และ นพ.ไมเคิล แดเนียล (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ บัลติมอร์) เปิดเผยว่า กระบวนการออกใบมรณะบัตรของสหรัฐฯ ไม่ได้ครอบคลุมถึงความผิดพลาดทางการแพทย์ ซึ่งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเกณฑ์ระบุการเสียชีวิตบนใบมรณะบัตร

“ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการรวบรวมสถิติอัตราอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวพันโดยตรงกับความผิดพลาดทางการแพทย์ไว้อย่างจริงจัง” นพ.มาการีกล่าว “ส่วนระบบการบันทึกรหัสโรคนั้นก็มุ่งไปทางเพิ่มรายได้จากการให้บริการของแพทย์แทนที่จะสนับสนุนการรวบรวมสถิติสาธารณสุขระดับประเทศ”

ปัจจุบันการจำแนกสาเหตุการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาอ้างอิงตามรหัสในบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ หรือไอซีดี (International Classification of Disease - ICD) ทำให้การเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับรหัสดังกล่าวไม่ได้รับการบันทึกไว้ ดังที่นพ.มาการีชี้ว่า เมื่อสหรัฐอเมริกาหันมาใช้ระบบรหัสไอซีดีก็ทำให้ข้อมูลการวินิจฉัยผิดพลาด ความบกพร่องในการรักษาพยาบาล และการละเลยมาตรการความปลอดภัยจนเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตกลายเป็นข้อมูลตกสำรวจจนส่งผลให้ความผิดพลาดทางการแพทย์ถูกตัดออกจากสถิติสาธารณสุขระดับประเทศไปโดยไม่ตั้งใจ

ในการศึกษาวิจัยดังกล่าว คณะนักวิจัยศึกษารายงานวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากการแพทย์ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2543 และ 2551 โดยใช้ข้อมูลอัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลของปี 2556 เพื่อหาค่าประมาณ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์อยู่ที่ราว 251,454 คนต่อปีจากข้อมูลสถิติการนอนโรงพยาบาลทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว (35,416,020 คน) 

ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในสหรัฐอเมริการวบรวมโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หรือซีดีซี (Centers for Disease control and Prevention – CDC) ชี้ว่า ในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ 611,105 คน จากโรคมะเร็ง 584,881 คน และจากโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 149,205 คน

ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวทำให้การเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์พุ่งแซงการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจขึ้นมารั้งอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

นพ.มาการี กล่าวว่า “ข้อมูลสาเหตุหลักของการเสียชีวิตตามรายงานของซีดีซีชี้ให้เห็นทิศทางการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยและความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุข ปัจจุบันนี้โรคมะเร็งและโรคหัวใจได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมหาศาล แต่การที่ความผิดพลาดทางการแพทย์ไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีก็ทำให้ปัญหานี้ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการแก้ไข”

คณะผู้วิจัยชี้ด้วยว่า ความผิดพลาดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน (human error) เป็นปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถึงกระนั้นก็มองว่า “เราสามารถประเมินตัวปัญหาอย่างละเอียดเพื่อที่จะปรับปรุงระบบให้ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมในการที่จะลดความถี่ ขอบเขต และผลกระทบของความผิดพลาดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน” และจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการป้องกันความผิดพลาดทางการแพทย์เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว.

ขอบคุณที่มา : www.theguardian.com จากข่าว Medical error is third biggest cause of death in the US, experts say