ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ขออย่านำ NGOs หรือคนนอก ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เข้าเป็นสภาวิชาชีพ พร้อมเรียกร้องผู้บริหารกระทรวง เอาผิดผู้ให้ข้อมูลเท็จทำภาพลักษณ์แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเสียหาย

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59 ข่าวรัฐสภารายงานว่า นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 รับการยื่นหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน นำโดย นพ.กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ และ นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข ซึ่งนำรายชื่อผู้สนับสนุนแนวทางของเครือข่ายฯ กว่า 26,000 คน ขอคัดค้านการแทรกแซงสภาวิชาชีพ และคัดค้านการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จากรณี นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และเครือข่าย NGOs ที่ออกมาให้ข้อมูลทำให้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพสาธารณสุขเสียหาย นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงให้กระทบกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

เครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงต้องการออกมาปกป้องผลประโยชน์ประชาชน เพราะหากมีผู้อ้าง นำชื่อไปเสนอตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ ที่เป็น NGOs หรือคนนอก เข้ามาบริหารสภาวิชาชีพ โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ย่อมจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่

นอกจากนี้ เครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้แพทยสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปลัดกระทรวง ออกมาปกป้องเกียรติภูมิวิชาชีพและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้ข้อมูลเท็จด้วย

ด้าน รองประธาน สนช. คนที่ 1 กล่าวว่า จะนำประเด็นที่เครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงานยื่นเข้ามา ไปรวมกับประเด็นซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องยื่นเข้ามาก่อนหน้า และส่งให้คณะกรรมาธิการ สนช.พิจารณา พร้อมระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้ ส่วนองค์ประกอบของสภาวิชาชีพจะมีคนนอกหรือไม่ ต้องนำไปพิจารณา