ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ปรับระบบบริการด่านหน้าในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติ พร้อมเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ กล้องวงจรปิด การกำหนดเป็นเขตปลอดอาวุธ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอประชาชนเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคน ตามมาตรฐานบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตต้องได้รับบริการก่อน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถูกผู้ป่วยและเพื่อนผู้ป่วยทำร้ายร่างกายระหว่างที่ให้รอทำแผล เนื่องจากแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินกำลังช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอื่นอยู่ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วย หรือต้องการบริการด้านสุขภาพทั้งหมด ทั้งฉีดวัคซีน ฝากครรภ์ ทำคลอด ตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

โดยในการจัดระบบบริการนั้น โรงพยาบาลทุกแห่งมีมาตรฐานการจัดบริการ โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉิน มีการแยกกลุ่มผู้รับบริการชัดเจน ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต เป็นกลุ่มแรกที่ต้องได้รับบริการทันที เช่น ผู้อยู่ในภาวะช็อค บาดเจ็บหลายอวัยวะ หายใจหอบ เป็นต้น และกรณีที่เกิดเหตุเป็นโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่มากเหมือนโรงพยาบาลจังหวัด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดำเนินการก่อน จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ รอไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามระบบที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เพิ่มการสื่อสารกับผู้ป่วย ผู้รับบริการและญาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงาน อาทิ กล้องวงจรปิด การกำหนดเป็นเขตปลอดอาวุธ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น

สำหรับการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 หมวดที 5 ข้อที่ 25 

ทั้งนี้ ขอประชาชนเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคน ตามมาตรฐานบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำร้ายพยาบาล เหตุไม่พอใจให้รอทำแผลนิ้วเท้า มัวแต่ไปใส่ท่อช่วยหายใจ

ตำรวจอรัญประเทศเร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้ป่วยทำร้ายพยาบาล

หัวหน้าผู้ตรวจ สธ.ให้กำลังใจพยาบาลถูกทำร้าย เตรียมเยียวยา